Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Сдружението е регистрирано през 2007 година като организация с нестопанска цел, осъществяваща обществено полезна дейност. Към днешна дата това е най-голямата неправителствена организация в България, която подкрепя развитието на младите хора, повишаването на тяхната активност, потенциал и обществена отговорност. Слоганът на организацията гласи “Да чуем младото поколение, то има какво да Ни каже” и е насочен към обществото.
Към началото на 2013 г. сдружение „Младежки глас” има над 12 областни клонове и десетки общински. Официално регистрираните членове на сдружението са 5100, а над 50 000 са неговите приятели и симпатизанти в групи и страници в Интернет.
Сдружението е официален представител за България на Международната НПО Мрежа „We are together” и си сътрудничи активно с различни неправителствени организации, сдружения, фондации, местната и национална власт. През последните няколко години сдружение “Младежки глас” работи ефективно с Областна администрация Бургас на основата на подписано Споразумение за сътрудничество за съвместна дейност в областта на работата с млади хора, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности.
Практика
Пътната безопасност е важна за всички граждани и всеки от нас има роля за нейното повишаване. Постигането на положителни резултати в тази насока изисква, от една страна, нов вид взаимодействие между държавните институции, неправителствения и частния сектор, а от друга - нов вид култура в управлението на безопасността на движението на национално, регионално и общинско ниво, във фирмите, предприятията, учебните заведения и семейството.
С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, периода 2011 – 2020 г. е обявен за “Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата”.
Областна администрация Бургас и сдружение “Младежки глас” насочиха усилията си към създаване на междуинституционално взаимодействие за подобряване на координацията, сътрудничеството на регионално ниво и провеждането на активна информационна политика за превенция на пътнотранспортните произшествия.
През изминалата година бе доразработена и приета в изпълнение Решение на Министерския съвет на Република България № 946/22.12.2011 г. Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Бургас за периода 2011-2020 г. Предмет на областната стратегия са обществените отношения, факти и обстоятелства, оказващи неблагоприятно влияние върху безопасността на движението, но същевременно и всичко онова, което притежава противодействащ ефект спрямо тежките ПТП и последствията от тях. Визията за безопасно движение по пътищата на областта през периода 2011 – 2020 г. гласи „Безопасността на движението е право и отговорност на всички“ - всеки гражданин притежава фундаментално право и същевременно е отговорен пред другите за осигуряване на безопасно движение по пътищата. Държавните органи от своя страна трябва да осигуряват безопасността на гражданите на обществени места и безопасното им придвижване като участници в движението по пътищата.
За постигане на целите и основните приоритети на стратегията и в изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България, през месец март 2012 г. бе създадена Комисия по безопасността на движението по пътищата за област Бургас като съвещателен и координиращ орган към Областния управител. Комисията провежда периодични заседания по проблемите на безопасността на движението на територията на област Бургас, разработва конкретни мерки за повишаване на дисциплината на участниците в движението и сигурността по улиците и пътищата. Сред членовете на Комисията са представители на Областно пътно управление - Бургас, „Автомобилна администрация”-Бургас, „Спешна помощ”-Бургас, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, Апелативна прокуратура Бургас, Районен съд Бургас, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи за област Бургас, сдружение “Младежки глас” и т.н.
По повод 25 юли – Четвърти европейски ден за пътна безопасност, в Областна администрация Бургас бе организирана среща-дискусия. Участие в нея взеха над 40 младежи от сдружение „Младежки глас”, както и представители на ОД на МВР и „Регионален център 112”, Областно пътно управление, Фондация „Безопасни улици от Валя”, Сдружение „SOS-ПТП”. На дискусията младите хора активно задаваха въпроси към представителите на институциите и споделиха своите идеи и виждания за подобряване на пътната безопасност. Младежите предложиха прилагане на по-засилен контрол при получаването на свиделства за управление на МПС, въвеждане на психотест като част от курса за шофьори и поставяне на отличителни знаци по автомобилите на все още неопитните водачи. По време на дискусията стана ясно още, че органите на МВР в Бургас заедно с общините са извършили предварителен оглед на пътната маркировка, сигнализацията, пешеходните пътеки, предпазните огради и парапети. През цялата учебна година по график в училищата се проведоха обучения по безопасност на движението, водени от представители на МВР.
Новата 2012-2013 учебна година стартира с две съвместни инициативи в насока безопасност на движението на Областна администрация Бургас, сдружение ”Младежки глас”, фондация „Безопасни улици от Валя”, учители и ученици от училищата в областта.
Първата инициатива се проведе в цяла България, но тръгна от Бургас. По време на училищните тържества всички водещи призоваха за повишено внимание на шофьорите към пешеходците, а с минута мълчание и 30-секунден училищен звънец бе почетена паметта на децата, загинали на пътя. Втората инициатива, която срещна голямо одобрение от страна на всички директори на училища в Бургаска област, бе свързана с безопасното пресичане по пътя за училище по време на първия учебен ден. Представители на „Младежки глас”, облечени със светлоотразителни жилетки и палка „Стоп”, осигурени от Фондация „Безопасни улици от Валя”, помогнаха на учениците да преминат правилно през пътното платно.
Резултати
Описаната практика не само спомага за повишаване на информираността относно пътната безопасност и предлага конкретни мерки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, но също така оказва своето положително влияние върху действията на администрацията:
- Подобрява се достъпа до услуги и информация за дейностите на Областна администарция Бургас; предоставя се досъпна възможност за публиката да разбере това, което се случва в администрацията;
- Участниците в проведените инициативи в насока безопасност на движението получават възможност да изразят своето мнение и да вземат участие в разработването на конкретни мерки за повишаване на дисциплината на участниците в движението и сигурността по улиците и пътищата. По този начин местната общност се включва при вземането на решения от обществен интерес;
- Реализирано взайимодействие между гражданите, представителите на местната общност и администрацията относно процеси, засягащи гражданското общество;
- Отзивчивост – осигурява се непрекъснато посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на регионалната власт;
- Повишаване на общественото доверие към Областна администрация Бургас

За контакт:
Борислава Йорданова, специалист отдел „РРТУ”
Областна администрация Бургас
Координати: 056/ 89 41 69 [email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]