Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

По проекта се проучват и представят добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресурси.

Инициатор на практиката е Областна администрация - Смолян.

Партньори са останалите Областни администрации от ЮЦР - Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, съвместно с италианския партньор ESU-Padova.

Целите и приоритетите на проекта са:

-         Да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси;

-         Да се информира местната общност за дейността на администрациите;

-         Да се повиши прозрачността в работата.

Практика

По проекта се проучват и представят добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресурси.

Създадена е партньорска мрежа.

Разработена е Специализирана информационна система.

Между Водещата организация Областна администрация-Смолян и “Център за алтернативно развитие на Родопите” е сключен Договор за изпълнение на услуга: „Излъчване, публикации и обяви”. Дейностите и услугите, предмет на договора, включват: Излъчвания, публикации и обяви, включително и покани за избор на изпълнители на външни услуги – общо 15 броя.

Старанието, професионализмът и качественото изпълнение на всички възложени дейности показват добра практика за партньорство между Областна администрация и структура на гражданското общество.

Информационните материали, които “Център за алтернативно развитие на Родопите” изготвя, се публикуват на Инернет - страниците на петте Областни администрации от ЮЦР- партньори по проекта. След всяка извършена по проекта дейност, Сдружението подготвя публикация. Освен на уеб-страниците на 5-те администрации, публикации има и в местните и регионални медии.

Резултати

Създадена е партньорска мрежа на областни администрации - нова организация за дейността им.

За популяризиране и своевременно представяне на информация по текущото изпълнение на дейностите по проекта се публикуват прессъобщения в местните и регионалните медии. Подготвени и издадени са 3 информационни бюлетина. Те информират местните общности във всяка от 5-те области, представяйки тематично връзката с определени принципи, практики и политики в страната, Европейския съюз и по света и популяризират използваните европейски и световни добри практики. Издаването на тези бюлетини има за цел не само да информира за извършени по проекта дейности, но и да подготвя и насочва общественото мнение към необходимостта от подкрепа, осигуряваща устойчивост и мултиплициране на резултатите. Бюлетините са достъпни онлайн от Интернет страниците на 5-те областни администрации в подходящ формат, но се разпространяват и като печатно издание, в съобразен с местните нужди тираж.

Посредством проекта ще се окаже трайно и положително въздействие върху капацитета на човешките ресурси, работещи в целевите области от ЮЦР. Създаденият положителен опит има качествата да се превърне в модел за останалите институции в публичния сектор не само на ниво администрации по проекта, но също така и в други, приели впоследствие този опит администрации, на централно, регионално и местно ниво. Участието на експерти в рамките на този проект, ще подобри увереността им при вземането на решения след приключване на дейностите по настоящия проект.

От друга страна, популяризирането на добри практики и стимулирането на администрациите да участват активно в транснационалното и междурегионално сътрудничество чрез представяне на постигнатото от тях и споделяне на опит с други администрации ще създаде по-голямо доверие и ще подпомогне сътрудничеството между отделните партньори. Изграждането на контакти с обмена на информация и опит между администрациите по проекта и национални и международни ще допринесе за въвеждането на повече иновативни практики в администрацията и ще спомогне за избягването на трудностите и грешките в процеса на работа. Проектът ще спомогне за създаване на дълготрайни отношения между отделните администрации, както на регионално, така и на транснационално ниво, като ще даде възможност и на отделните администрации да представят своя положителен опит на свои колеги.

В резултат на подходящи дейности за информиране и публичност и чрез прякото си участие в дейности по изпълнение на проекта, заинтересованите страни от местните общности   изграждат допълнителен капацитет при прилагането на политики в областта на човешките ресурси и в процеса на вземане на решения.

Като резултат от това, расте и общественото доверие към административната дейност на областните администрации в 5-те области от ЮЦР.

 

Примери за медийно отразяване:

видео

http://youtu.be/tgcDR_DCiMY

както и в

http://www.20min.ch/ro/sortir/cinema/story/25457767

http://www.hollywoodreporter.com/news/locarno-golden-leopard-honoree-blasts-604339

http://www.thr.ru/news/2638/

http://gruzia.ru/news.asp?idnews=6920

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 42
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]