Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Инициатор на практиката е Областна администрация на Софийска област. Целите и приоритетите са формулирани с участието на представители на гражданското общество, след провеждани срещи и обсъждания. Представителите на НПО-та, присъствали на срещите, очертаха като един от сериозните проблеми липсата на достатъчно информация и форми за съвместна работа, поради което в началото определихме като приоритет и акцент – повишаване информираността, прозрачност, изграждане на база данни и мрежа с представители на гражданското общество и НПО, както и съвместно формулиране на цели и приоритети при подготовката на стратегическите документи за периода 2014 – 2020 г.
Практика
През 2012 г. ОА стартира работа по 3 проекта:
1. „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”- регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие на Софийска област съвместно с Фондация „Съвременност”,
2.„ Regions4GreenGrowth -„Регионални политически инструменти и подходи за подобряване на достъпа до финансиране за стимулиране на инвестициите в сферата на устойчивата енергия”; и
3.“LOCFOOD „Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес” съвместно с Фондация „Евро - перспективи”.

В рамките на посочените проекти е създадена мрежа от НПО, работещи на територията на Софийска област и са формирани 7 местни групи за подкрепа, които включват представители на местната общност – граждани, ученици, местни власти, представители на бизнеса и академичната общност.
Проведени и реализирани са конкретни инициативи – информационни срещи за запознаване с до момента действащите стратегически документи, работата на ОА и възможности за сътрудничество.
В 5 общини Областна администрация и местните групи съвместно проведоха конкретни дейности във връзка с опазване на биоразнообразието. Тези дейности включват:
- акции по почистване на защитени територии в общините Правец, Ботевград, Етрополе, - обучителни семинари с ученици в общините Правец, Ботевград, Етрополе и Самоков,
- посещения на защитени местности в общините Своге и Сливница.
В момента предстои поставяне на информационни табели в 8 защитени местности, изграждане на беседка и кът за посетители при вековен дъб в манастира „Свети Николай” в. Скравена, община Ботевград.
В дейностите с желание и готовност се включват широк кръг от граждани на различна възраст, социален статус и образование.
В рамките на проекта са изготвени информационни материали – Албум за уникалните места на Софийска област и Пътеводител за туристическите обекти, природните феномени, туристически маршрути и екопътеки на територията на Софийска област, които също са предназначени за жителите, младите хора и гостите на Софийска област.
В рамките на проекта е обявен и конкурс „Нашите идеи – принос за зелен регион” за реализирани най-добри инициативи и дейности за опазване на околната среда сред жителите на общините на Софийска област.

Резултати
Практиката спомага за реализиране на прозрачност в действията на администрацията:
- Повишава информираността на гражданското общество за дейността на администрацията;
- Включва местната общност при вземане на решения от обществен интерес;
- Включва местната общност при формиране на регионалната политика в областта;
- Ангажира местната общност и особено младите хора при реализацията на конкретни дейности с обществена значимост;
- Стимулира инициативи сред гражданското общество по важни в регионален и местен мащаб въпроси;
- Повишава отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 октомври 2013
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]