Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Реализира се от Фондация ”Земята-източник на доходи” – Пловдив в партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация ”Америка за България”. Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Практика

Основната цел на проекта е подкрепа на ромски семейства  за създаване  на доходи и заетост.

Проектът е насочен към намаляване на безработицата сред ромски общности в предимно селските райони на страната чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачеството, с финансова подкрепа за ромските семейства.

Задачи:

-         Разпространение на модела, разработен от програма ”Земята-източник на доходи”, в други региони на страната.

-         Продължаване прилагането на модела в Пловдивска област и неговото развитие.

-         Създаване на местни партньорства за успешно интегриране на ромски семейства в селските райони на страната.

-         Застъпничество за подобряване на политиката за развитие на селските райони и интеграция на ромските общности на  местно и национално ниво.

Резултати

-         Семействата, включени в Програмата, са общо 117, като близо 360 души са ангажирани и получават доходи благодарение на осъществените инициативи.

-         Броят на населените места, в които работи Програмата, се е увеличил двойно – до 15.

-         В рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” са сключени 77 договора с бенефициенти от различни краища на България.

-         Експертите на Фондацията са предоставили агротехнически и икономически консултации на 89 семейства от Пловдивска област.

-         Фондацията е сключила договори за партньорство с 12 местни училища, читалища и неправителствени организации, с които са осъществени 27 инициативи.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 юни 2014
Номинации: 170
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]