Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Фондация „Училище за природата“ е учредена през 2008 година от Сдружение Си Ви Ес –България с цел да поеме управлението и развитието на дългосрочната инициатива за разработване на екологичен, демонстрационен и образователен център в с. Влахи, известен като Еко-център Влахи. Училище за природа е функциониращ информационен и демонстрационен център за приложно природозащитно образование и учене чрез преживяване в Югозападна България. Основната цел на Фондацията е да поддържа и прилага дейности за повишаване на обществената ангажираност към опазването на околната среда, да подкрепя и да прилага устойчиви начини на живот, както и да работи за устойчиво ползване на природните ресурси.
Практика
Училището за природа се намира се в планинското село Влахи, на 9 км. от град Кресна, Благоевград. Възстановяването на старото неизползвано и разрушено училище в село Влахи e инициатива с дългосрочен характер, започната от Сдружение „Си Ви Ес – България” през 2003 г. и продължена от Фондация „Училище за природата” от 2009 г. досега. Целта му е да разпространява идеята за устойчив начин на живот и да мотивира младите хора да участват в дейности за опазване на околната среда. В процеса на възстановяване на сградата и непрекъснатото надграждане и подобряване на Училището като място, където малки, големи и по-големи деца да се учат и преживяват в природата, са установени и допълнителни цели:

- демонстрация на устойчиви практики за ползване на природните ресурси от региона и възобновяеми енергийни източници;
- съхранение и разпространение на местното знание и опит за живот в хармония с природата;
- развитие на междукултурния обмен и обучение чрез провеждане на доброволчески лагери, семинари, беседи, лекции, посещения;
- популяризирането на доброволческия труд чрез иницииране и реализация на кратко-, средно- и дългосрочни доброволчески проекти и програми;
- стартиране на демонстрационно производство на биологични продукти с местен прозиход и популяризиране на тяхното ползване.

Като образователен център Училището се фокусира предимно върху ранното обучение на децата да обичат, ценят и пазят природата. Това впоследствие води до едно променено отношение и поведение към околната среда в едно поколение и подобряване на ситуацията с опазването на природното наследство в България и не само. Допълнително поради положението си Влахи е място с богато биоразнообразие. Образователните дейности са много важни за конкретното опазване на отделни видове, както и на Националния парк „Пирин”, който се намира под егидата на ЮНЕСКО.
За да постигне тези цели, Училището служи като модел за организиране на извънкласни алтернативни занимания за деца с фокус природоопазването и по методите на неформалното обучение навън, сред природата. Това допринася за изграждането на ценностната им система, възприемане на принципите на толерантността и респекта към природата.
Проектът „Училище за природа” не е оригинален в световен мащаб. Подобни центрове съществуват от десетки години в различни страни на Запад и Изток. В България също има няколко такива места, но всяко едно от тях има свой фокус – опазване на конкретен вид, местност или местообитание; биоземеделие; екотуризъм или др. Отделно такива места привличат и са предназначени предимно към хората от съответния регион. В този смисъл център с толкова комплексна задача като демонстрация на устойчив начин на живот в Югозападния регион на страната няма и това го прави уникално място.
Оригиналността в Училището се крие в плана и желанието на екипа на внедри технологии, иновации или пък стари забравени техники, които да могат да се изучават и опознават на място.
Дългосрочен резултат, който Училището се стреми да постигне, е положителна промяна в отношението и поведението на местните хора към природата и начина им на живот. Места като Училище за природа са важни, за да може да се покаже, че е възможно устойчиво развитие, което не унищожава природата. Че е възможно да се развиваме и да вървим напред с природата, която е наш учител, приятел и дом!

Финансирането на активностите и дейността на Училище за природа става чрез средства от донори – Програма за подкрепа на НПО, Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес –България” (www.cvs-bg.org), Фондация „ЕкоОбщност”, Германският фонд „Маршал” на САЩ, Фондация „Чарлз Стюард Мот”, Фонд „Братя Рокфелер”, Фондация DOEN, Глобален екологичен фонд, Фондация ВЕОЛИЯ, Интелигентна Енергия Европа.

Резултати
Сред постигнатите резултати са:
- Закупена сграда през 2003 г., за целите на проект „Училище за природа”]
- Възстановена сграда с помощта на поредица доброволчески лагери за периода 2003-2013, целящи възстановяването на сградата с доброволен труд на чуждестранни и български доброволци]
- Проектиране и оформяне на градина, където се прилагат принципите на пермакултурата и биодинамичното земеделие; градината е на капково напояване; изградена каменна пещ, изработена по традиционни местни технологии; изградени са две демонстрационни спирали – спирала на билките и спирала на подправките; изграден компостер, чрез който се демонстрират природосъобразни методи за третиране на органични отпадъци и използването им в градината за наторяване; инсталиран резервоар за събиране на дъждовна вода за нуждите на градината, която се полива чрез система за капково напояване, както и система за събиране на водата; изградени компостни тоалетни и слънчеви душове; изграждане и разширяване на малко езеро в градината, обогатяващо биоразнообразието;
- Сградата може да се похвали и с реализирани мерки за добра енергийна ефективност – на покрива е монтирана система със слънчеви панели, осигуряващи топлата вода и част от енергийното захранване на сградата (през 2012 и 2013 г. са реализирани редица дейности в тази насока): изграждане на пристройка за инсталиране на система за отопление газ-генераторен отоплителен котел на дърва; с цел подобряване на изолацията и енергийната ефективност на сградата външните стени са измазани; подмяна на изолацията на прозорците; замяна на каменни тикли с дюшеме на първия етаж в сградата;
- развитие на междукултурния обмен и обучение чрез провеждане на над 20 доброволчески лагери и уикенди;
- популяризиране на доброволческия труд чрез иницииране и реализация на кратко-, средно- и дългосрочни доброволчески проекти и програми в сферата на околната, социалната и културната среда;
- за периода 2009-2013 г. трима дългосрочни доброволци са работили в Училището, с помощта на които са осъществени редица важни дейности, подпомагащи цялостната поддръжка на сградата;
- установени добри партньорства с община Кресна, Сдружение „Семпервива”, Образователен център за едри хищници, Център за редки породи, Сдружение Струма 2000, училища от общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, местни власти - Активна работа с доброволци и промотиране на идеята за доброволната работа. От самото начало и до ден днешен в Училището се провеждат международни доброволчески лагери и работни доброволчески уикенди, където доброволците помагат за възстановяването, изграждането и поддържането на Училището. - Образователни дейности. През годините Училището е започнало бавно и постепенно да посреща ученици и деца, като през 2009 г. са разработени и тествани образователни програми за деца от различна възраст. Поради предстоящото оборудване и категоризиране все още се посрещат групи от деца само за еднодневни образователни екскурзии, но след като сградата се оборудва и сертифицира предстои да започнат посрещания на деца и за повече от 1 ден. Постоянно се работи по образователните програми, така че те да са адекватни, обновени, интересни и занимателни за децата. Насърчават се и студенти да посещават село Влахи и да се запознават с дейността на Училището;
- Посрещане на посетители. Училището приветства посещения от страна на индивидуални туристи и групи;
- Поддържането на познавателни пътеки и маршрути към Национален парк „Пирин” са важни фактори за повишане интереса на ползвателите към Училището за природа. Това подпомага устойчивостта на Училището и би могло да спомогне за нарастване благосъстоянието на местните хора. Предстои издаването на туристически пътеводител за региона по проект на Училището, като в него ще бъдат включени и алтернативни места и маршрути в общините Симитли, Струмяни и Кресна;
- Опит и в работа в мрежа с други подобни центрове в България и в чужбина. Обмяната на информация, опит и знание между тези центрове, обмяната на групи и взаимното сътрудничество популяризират Училището и гарантира устойчивост на самия проект;
- За да се постигнат дългосрочните цели на проекта той трябва да се превърне всамоиздържащ се център, където приходите се инвестират в подобряване и поддържане на базата и инфраструктурата, разработване и постоянно обновяване на програмите за образование, популяризиране на дейностите.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 17 юни 2014
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]