Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
От 2008 г. Сдружението е член на Асоциацията на обществените фонданции България, като същата година бе удостоено с приза “Дарител на годината” в категорията “ Просперираща млада организация”. От създаването си до момента сдружението ежегодно подпомага с годишна стипендия младежи от Свиленград, които са в затруднено материално положение. Същевременно организацията развива дейности и различни инициативи, насочени към даровити деца и младежи в общината. Като цяло сдружението е насочено към проблемите на младите хора.

Сдружението работи и в тясно сътрудничество с местния бизнес, като организира срещи между местния бизнес и студентите от свиленградската общината. На последната такава присъстваха над 100 участници. Организацията работи за широкото разгръщане на младежките дейности в общината.

Практика
>> Създаване на Младежки парламент в община Свиленград през 2010 г. - младежка организация в услуга на младите хора, действаща и днес

Целта на проекта е била създаване на условия за взаимодействие и сътрудничество между младите хора и представителите на местната власт в община Свиленград и стимулиране на устойчива гражданска активност у младежите.

Младежкият парламент се учредява с помощта на Програма за младежки дейности 2008-2010 г. и представлява младежка организация в услуга на младите хора, която им предоставя възможност не само да дискутират проблеми, но и да участват в работата на постоянните комисии в общинския съвет.

След своето учредяване, членовете на Младежкия парламент провеждат срещи, обменят опит с други подобни организации, участват в срещи с директорите на дирекции в Общинската администрация на Свиленград, където обсъждат "Общински план за развитие и приоритетни проекти в общината". След учредяването на Младежкия парламент се провеждат избори за участие в него. На 01.10.2010 г. младежите заемат основна роля при провеждането на Ден на самоуправлението, като поемат отговорностите на кмета на Свиленград и на директорите на дирекциите на Общинската администрация. След активностите през деня се провежда пресконференция на младежката общинска администрация. Младежкият парламент действа и до днес с огромен интерес от страна на децата - те членуват в него, участват в обсъжданията и дори дават идеи за решаването на някои от проблемите на общината.

>> Проект "Нишките, които ни свързват" Проектът е транснационален и е осъществен с партньорски организации от Кипър, Финландия, Гърция, Германия, Румъния , Естония и България през 2011 година.

Всички страни - партньори имат обща история - тъкането като изкуство.

Една от задачите на проекта е била събирането на устна информация и документален материал за историята на текстилно изкуство - историята на коприната, преденето и бубарството в региона на Свиленград. Бил е открит снимков материал, показващ този занаят като част от ежедневието на хората в миналото.

Организирани са два преподавателски курса по тъкане и различни техники на текстилното изкуство.

Проведени са две партньорски срещи - в Кипър и в Германия.

За целите на популяризирането на проекта са осъществени две изложби - една по време на активната фаза на проекта и една във финалната му фаза. Направен е филм показващ изкуството на тъкането като част от историята на региона. Финалната изложба е представила над 60 творби, като много граждани доброволци са участвали в организацията на събитието. ВИДЕО

Чрез “Нишките, които ни свързват” е възстановена историята на един позабравен за района на Свиленград поминък, който за радост вече е жив и се популяризира сред населението и сред децата в училищата - нещо, което е част от техните корени. Организаторите разказват, че след проекта много деца са започнали да носят в училищата предмети намерени по таваните или в старите бабини къщи от периодите, когато бубарството е било живо като занаят и като изкуство.

Резултати
Реализираните проекти дават самочувствие и затвърждават значението на младите хора в Свиленград за живота на общността.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 септември 2014
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]