Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

От месец септември 2013 г. Сдружение „ЦРПБ“ стартира проект „Да дадем думата на младите хора!“. Проектът е на стойност 18584.77 евро и се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Практика

Проектът обхваща младежи от различни социални групи и възраст с цел да има максимално широко представителство на интересите на младите хора. Това са студенти, безработни и млади професионалисти, млади майки, младежи с икономически и/или социални трудности, младежи , които са активно включени в младежки НПО и неформални организации и групи, млади доброволци, младежи с увреждания.

В рамките на проекта 30 варненски младежи подобряват своите компетенции за активно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво. За тази цел младежите преминават 8 обучителни панела, в които се запознават със структурата на местната власт, публичните институции в град Варна и тяхното функциониране, с правата си като граждани във връзка с участието в младежката политика.

Младежите имат възможността да присъстват на заседанията на общинския съвет, които са отворени за граждани, насърчавани са да изразяват своята позиция пред медиите, да изготвят и обосновават свои предложения за промени в някои аспекти от местната политика.

Проектът си поставя за цел да популяризира дейността и мисията на Младежкия Форум за партньорство с местната власт и Консултативния Младежки Съвет и да мотивира младежите за включването им в тези граждански структури като средство за защита на младежките интереси и потребности. Това са вече създадени механизми за участие на младите варненци в процеса на вземане на решения, които обаче не са достатъчно добре познати на младите хора, нечленуващи в НПО.

 

 

Резултати

Основните очаквани резултати, които преследва проекта са:

50% от участници от проекта да се присъединят към Младежкия форум за партньорство в местната власт; поне 10 младежи да участват в открити заседания на Общински съвет – Варна; поне 30% от участниците да се включат като членове на младежки НПО, неформални граждански структури или като младежки доброволци; поне 2 предложения от страна на участниците в проекта за промяна в някои аспекти на местната политика.

По този начин създадените вече механизми ще може да изпълняват по-ефективно своята роля да координират усилията на участващите млади хора за осъществяване на взаимодействие между тях и местната власт и ефективно решаване на младежките проблеми.

След обучението младите хора ще влязат в ролята на обучители за провеждането на мащабна информационна кампания не само в град Варна, но и в няколко от малките населени места,  както и паралелна дигитална кампания, целяща повишаване на осведомеността на младите хора как ефективно могат да участват в живота на общината, за да се гарантира зачитането на техните интереси, прозрачността и отчетността на управлението.

Предвижда се създаването на пул от млади тренери, които да предоставят информация и обучение на други младежи.

Брошура на Проект Да дадем думата на младите хора

Наръчник за младежкото участие

Контакт

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“

ул. „Славянска“ 1 Б

9002 гр. Варна

тел/факс: 00359 52 34 14 07

e-mail: [email protected]

http://cdbs.eu/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 27 януари 2015
Номинации: 19
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]