Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
През 2012 г. в училището беше създаден Родителски клуб по препоръка от Център „Амалипе” като основен елемент в проект „Всеки ученик може да бъде отличник”. Всяка година родителският клуб прави план с дейности, които да бъдат изпълнявани през учебната година. В рамките на проекта през годините до сега се организират изнесени съвместни срещи на родители от различни етноси и ученически парламенти от училищата: ОУ „Христо Ботев“ – с. Дълго поле, ОУ „Граф Николай Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Борец. Това оставя незабравими спомени в участниците и поставя основите на бъдещо активно сътрудничество между семейството и училището.
Практика
През месец декември 2014 г. за първи път в ОУ „Христо Ботев” с. Дълго поле се проведе интерактивна среща на родители и ученици от първи клас в училището. Основната цел на родителската среща беше запознаването на родителите на децата от първи клас с «Портфолио на успешния родител». Това е една допълнителна възможност за организиране работата на родителя, свързана с дългосрочна стратегия за повишаване успеха и развиване на дарбите и добрите страни на неговото дете в училище.

Другата основна цел бе да бъдат насърчени родителите за активно участие в ученическия живот на децата си, който отсега нататък предстои да стане неизменна част от развитието им като личности.

Родителите на всички ученици в първи клас са поканени индивидуално със специално изработени картички. Стаята е организирана така, че всеки да може да има визуален контакт с другите в стаята. Срещата започва със запознаване и «разчупване на леда» между участници чрез забавна игра с участието на родителите и учениците. Последват няколко игри за проучване на стереотипи и нагласи между присъстващите с крайна цел провеждане на дискусия по това, че хората, колкото и да се различни, имат и общи неща. След като участниците започват да се чувстват комфортно и са настроени за дискусии и активно участие в тях, е представено «Портофолио на успешния родител». Всеки родител получава «своето портфолио» заедно с портфолиото на своето дете, в което учителите събират постиженията и постигнатите резултати през учебната година. Следва дискусия, в която активно участие вземат родителите, по идеята създаване на портфолио на родителя и дават и други предложения. Заедно вземат решение до следващата родителска среща на първи клас всеки родител да попълни своето портфолио, което ще стои заедно с това на детето му в папката на класния ръководител в училище.

С радост се приема това да бъде един документ, в който ще се събира информация за приноса на детето и активното участие в училище. Срещата приключва с разтоварване от активната част, отново със забавна игра между учители, ученици и родители. Специален поздрав с песен е направен от учител, изказвайки благодарност за отзивчивостта, активно участие и пожелание за нови срещи към всички присъстващи родители.

Резултати
Родителите са въвлечени в училищния живот, мотивирани са за участие в други подобни срещи и всичко, което касае техните деца. Родителите се сплотяват и запознават с училищния екип, както и с родителите на останалите ученици в първи клас. Така те се чувстват наистина част от училищния живот. Разбират, че те са важни за учителите и за децата си, че тяхното мнение е от значение и всяко тяхно предложение и препоръка е добре дошла за обсъждане. Разбират, че училището е център на общността и техен втори дом.

Екип ОУ "Христо Ботев", с. Дълго поле

Прикачени файлове:
portfolio_uspeshen_roditel.doc
Иноватор: ros
Дата на публикация: 15 февруари 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]