Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Целта на проект „Училището – зона за филантропия“ е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищните ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез реализирането на благотворителни дейности – доброволчество, дарителство, помощ и др. като  най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.

Подцели:

-          Създаване на практическа програма за обучение и ръководство за учители на тема „Млади хора ангажирани с кауза”

-          Създаване на мрежа от училища, работещи за благотворителни каузи с ученици-доброволци

-          Реализиране на над 50 училищни благотворителни каузи

Две са основните/преки целеви групи на проекта:

-          Ръководствата и учителските екипи на отделните училища, които ще бъдат обучени как да осъществяват дългосрочни филантропски дейности на територията на учебното заведение

-          Младежки лидери – доброволци на възраст 14 -19 г., които, след преминаване на обучение, ще участват активно в планирането и реализацията на доброволческите активности, ангажирайки се дългосрочно с избрана от училищната общност кауза.

Непреки ползватели:

– хора в неравностойно положение, социално слаби, възрастни, болни, НПО, институции и др. към които са насочени филантропските дейности на училищните общности.

 

Практика

Конкретните насоки на работа са:

- Създаване на практическа програма за обучение и ръководство за учители и училищни екипи на тема „Как да превърнем училището в зона за филантропия”;

- Създаване на мрежа от 20 училища, работещи за благотворителни каузи с ученици-доброволци на територията на цялата страна;

- Осъществяване на над 60 училищни благотворителни инициативи в подкрепа на обществено значима кауза.

 

Дейности:

-          Обучения за училищни екипи – директори и учители /по 3 представители на училище/

Предвижданите теми на обучението са: Анализ на мотивацията на учениците за дарителство и доброволчество; Как избираме кауза; Планиране на доброволчески кампании и инициативи; Инструменти и добри практики за ефикасно реализиране на събитие и др.;

-          Обучения за доброволци – младежки лидери. Интерактивни, изнесени обучения за младежки лидери, които имат за цел да запознаят доброволците – лидери с основни теми: Филантропията – благотворителност чрез доброволчество; Умения за идентифициране на проблем и формулирането му като кауза; Планиране и реализация наинициативи и проекти от учениците и др.;

-          Подкрепа – супервизии и консултации, поддържащи обучения. Проектът предвижда осъществяването на дейности за подкрепа на училищните екипи : – супервизии и тематични консултации – върху конкретни проблеми, възникнали при осъществяването на инициативите, работата с доброволци и др.

-          Реализиране на доброволчески кампании от младежите в училището. Младите лидери ще организират осъществяването на поне 3 филантропски кампании в своето училище.

-          Създаване на мрежа от училища, носители на знак/марка „Училище – зона за филантропия“. Ще бъдат организирани годишни форуми за връчване на годишни награди в отделни категории на най-активните училища.

 

Ползи за училището от включването в Проекта:

-          Обучен екип от педагози, с изградени умения за организиране и популяризиране на активности с млади хора, повишаване на тяхната социална отговорност

-          Повишена репутация на училището на национално ниво

-          Създаване на контакти и включването на училището в общност, споделяща общи ценности за неформалното учене на младежите

-          Млади хора /ученици/ с развити умения за ефективно общуване и лидерство, с възможност за изява и реализация

-          Възможност за устойчивост и подкрепа от екипа на НАРД и след приключването на проекта


Училища, включени през 2015 – Фаза 2:

-          СОУ „Христо Ботев”, Кубрат

-          ЧПГ „Леонардо да Винчи”, Добрич

-          Трета природо-математическа гимназия „Акад.Методий Попов”, Варна

-          СОУ за европейски езици „Св.Константин Кирил Философ”, Русе

-          СОУ „Васил Левски”, Кула, обл.Видин

-          Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Враца

-          Професионална гимназия по строителство и архитектура, Пазарджик

-          Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, Велико Търново

-          Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев”, Пещера

-          Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев”, Смолян

Училища включени през 2014 – Фаза 1:

-          105 СОУ „Атанас Далчев”, София

-          СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, Златица

-          СОУ „Христо Ботев”, Айтос

-          Природо математическа гимназия „Иван Вазов”, Димитровград

-          Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас

-          Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов”, Сопот

-          СОУ „Димитър Благоев”, Свищов

-          Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров”, Севлиево

-          Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”, Попово, обл. Търговище

-          СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, Хасково

Резултати

Младите хора, включени в проекта, реализираха поредица свои доброволчески инициативи:

- „Цветна градина“, кауза на учениците и екипа на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица, се осъществява с партньорството на Клуб на инвалида „Здравец“ – Златица: да благородят и поддържат тревна площ пред клуба, която заедно да превърнат в прекрасна цветна градина.

- „Да бъдем заедно“,на учениците и екипа на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица: организиране на различни тържества / първомартенски, великденски и др./ и работни ателиета за членовете на пенсионерския клуб „Златина“ и от клуба на инвалида в Златица.

- „Помагайки израствам“: Каузата има за цел да осигури подкрепа на повече от 25 човека между 18 и 48 години с ментални увреждания от град Бургас. Чрез редовни срещи на учениците от ПГМЕЕ с хората с ментални увреждания се подобрява тяхната социализация и са популяризирани техните дарби, таланти и заложби.

- „Ноосфера – кауза и бъдеще“: идеята се осъществява в партньорство с Държавно горско стопанство гр. Бугас. Учениците от ПГМЕЕ Бургас помагат за възстановяването на пострадал разсадник от летните и есенни наводнения в месността Отманли. Дейностите включват почистване и засаждане на нови семена в разсадника, пролетно почистване на резерват около р.Ропотамо.

- "Заедно сме по-добри!": Учениците и екипа на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград подкрепят Дневен център за деца с увреждания – Димитровград. В центъра се работи с над 20 деца с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, от 3 до 18 годишна възраст. Доброволците от училището провеждат благотворителни кампании, регулярни занимания с децата от центъра и пролетни празници.

- „Младите хора и музеят – една обща мисия”: Каузата на учениците и екипа на ПГ ”Генерал Владимир Заимов” гр.Сопот се реализира в партньорство с колектива на къща музей „Иван Вазов”, клуб по „Доброволчеството – да върнем вярата в доброто”.

- „Моят час доброта”: Партньори за реализиране на каузата е Младежки център – Севлиево и училищен ученически съвет при Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр. Севлиево. Кампанията е насочена в четири области– екология, сътрудничество между поколенията, подкрепа за деца в неравностойно положение, познаване и опазване на историческите старини.

- "Еко надежда на Айтос": Зад идеята застават учениците от СОУ “Христо Ботев“, град Айтос, с подкрепата на Туристическо дружество „Чудните скали“, Ротари клуб-Айтос и Община Айтос.

- Младежите от доброволческия клуб при ПГСС „Н.Пушкаров“ в Попово стартираха инициатива „Подари надежда“, която има за цел да подпомогне лечението на 4 годишния Павел Станимиров.

- „Отвори очи”: Каузата на младежите от 105 СОУ „Атанас Далчев“, София има за цел подпомагане на над 300 социално слаби граждани на различна възраст, както и на деца, настанени в специализирани институции и лишени от родителски грижи.

- Младежите от СОУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов, подкрепени от училищно настоятелство при СОУ „Димитър Благоев“, Община Свищов и Съвет по туризъм застават зад каузата „Цветен Свищов“, която цели облагородяването на местността „Паметниците “ и изграждане на места за отдих и игра в по-големите квартали на града с рециклирани материали – гуми, дъски и др.

 

 Фондация Национален алианс за работа с доброволци (НАРД)

За контакти: Вера Кирилова

Пловдив, ул. „Петко Каравелов” 28 А

Тел: 032/62 51 97 и 0895 718309

[email protected]

[email protected]

www.navabg.com

www.schoolwithcause.com

Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 април 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]