Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Община Гурково е разположена в Централна България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора. Територията й граничи с тези на общините Твърдица, Николаево, Казанлък, Стара Загора и Велико Търново. Територията й от 292 км² включва 11 населени места. Населението на община Гурково към 2011 г. е 5 843 души.

Средната надморска височина е 409 м. Местната икономика, както и при други малки общини е с подчертан моноструктурен характер. В нея водещи функции имат селското и горското стопанство. Развитието на аграрния сектор, на горското стопанство и определени форми на алтернативeн туризъм се очертават като приоритети за община Гурково. Географското и транспортно разположение, природните дадености и богатите културни традиции на община Гурково определят туризма като основна насока за развитие и създаване на заетост.

В общината от 1971 година, с известно прекъсване, се провежда най-голямата автентична и уникална атракция - Био-рали с магарешки каручки. Проектът надгражда тази традиция: от една страна, чрез създаване на Музей на магарето, в който да могат да се подредят уникалните, автентични каручки и други експонати, касаещи тази дългогодишна традиция; от друга страна - създаване на Туристически информационен център (ТИЦ), в който да се предоставя информация за възможностите за туризъм и който да запълни липсващо до момента звено в предлагането на туристически услуги и атракции в общината.

Проектът подпомага създаването на Маркетингова стратегия за развитието на туризма в община Гурково.

Практика
Основните дейности по проекта са: реновиране на част от съществуващата сграда на автогара Гурково и обособяване на зала за музейна експозиция с възможност за презентации, офис на ТИЦ, офис на Музея.

До ТИЦ и Музея е обособен кът за най-малките посетители и техните придружители.

Монтирани са беседка в съществуващ кът за отдих с чешма в местността „Кьоравите върби” до с. Конаре. Той е част от пешеходен маршрут, използван и за вело туризъм. Монтираните беседка и детски кът край с. Конаре разнообразяват и повишават качеството на предлаганите атракции в общината.

Резултати
На 4 септември 2013 г. се открива Музей на магарето от гражданите на общината.

Основен фактор за устойчивост на проекта е, че стъпва на утвърдена във времето традиция в община Гурково – Био-ралито с магарешки каручки. Събитието се провежда в първата събота или неделя на м. септември и събира хиляди зрители от района, от страната и не малко чуждестранни посетители. Това неминуемо подпомага развитието на предлаганите услуги от туристическите обекти в общината, на малкия бизнес, занаятите.

Музеят е предпоставка за разнообразяване на туристическия продукт в област Стара Загора и основа за включване в други проекти, насочени към устойчивото развитие на туризма.

Община Гурково
гр. Гурково, ул. "Княз Александър Батенберг" 3
тел: 04331/ 22 60; ел.поща: [email protected]
http://www.obshtina-gurkovo.com/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 юни 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]