Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Един от най-актуалните и най-тревожни проблеми днес е замърсяването на околната среда. Екологичното образование на деца в ранна детска възраст е от особено значение за това.
Целта на проекта е да допринесе за формиране отношение у подрастващите към разделното събиране на отпадъци и рециклирането като въвлече целевата група - деца и младежи - в "зелена кампания".
Сума по договор: 15798.91 (EUR)
Практика
Чрез създаване на знания и навици у подрастващите деца за разделно събиране на отпадъците в столични детски градини и училища се създава модел на поведение извън тях - на улицата, у дома, на бъдещето работно място.

Организирани са открити мултимедийни уроци на тема "Зелено бъдеще".

Провеждат се конкурси на тема "Моят град" за най-добра снимка и най-добра детска рисунка и семинар "Децата и нашето зелено бъдеще".

В училищата и детските градини по проекта са поставени декоративни контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Разработена е интернет страница на проекта: www.eceatbg.com

Основната цел на проекта – формиране отношение у подрастващите към проблема с разделното събиране на отпадъци и рециклирането им – бе постигната с максимална ефективност. Подрастващото население е най-ефективният мултипликатор на „зелената идея“. Затова бяха включени 4 столични учебни заведения, които взеха участие с по 2 класа (3 и 4 клас) и 4 столични детски градини с по две групи (3 и 4 група), в които бяха проведени открити уроци.

Специфичната и общата цел по проекта бяха постигнати чрез провеждане на открити уроци. За по-лесно усвояване на материала и предоставената информация, в училищата уроците бяха провеждани под формата на разказ, видеоматериал, игра, викторина и завършваха с предметна награда – шапка с козирка.

За децата в детската градина бе наета фирма, разполагаща с екип – аниматори, които под формата на театрална постановка поднесоха необходимата информация на децата за смисъла и ползите от разделното събиране на отпадъци, видовете контейнери, какво трябва да изхвърляме в тях и други полезни въпроси. И тук урокът завършваше с предметна награда – шапка с козирка – за усвоените знания.

Основният метод, който бе използван за постигането на заложените цели, бе създаването на иновативно ноу-хау, съдържащо неформални, образователни и занимателни дейности, което да гарантира устойчивост и постоянни резултати. Използваните методи бяха следните: провеждане на открити уроци и учебен спектакъл, проведен семинар, на който представители на НПО сектора и гражданското общество, бяха обучени в техники за прилагане на новосъздаденото ноу-хау, провеждането на конкурси за най-добра снимка и най-обра детска рисунка, повишаване на информираността на целевата група, по отношение на разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда.

Резултати
Създадено е иновативно ноу-хау, съдържащо неформални, образователни и занимателни дейности, което гарантира устойчивост и постоянни резултати.

Представители на НПО сектора и гражданското общество са обучени в техники за прилагане на новосъздаденото ноу-хау.

Повишена е информираността на целевата група по отношение на разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда.

Формирано е отношение у подрастващите към проблема с разделното събиране на отпадъци и рециклирането им.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 26 юни 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]