Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проектът създава електронен портал http://www.gradinaria-bg.com/, чрез който производители на плодове и зеленчуци да осъществяват продажбата на своите продукти, а търговци да разполагат с богат избор при покупката на свежи плодове и зеленчуци.

Първият у нас електронен пазар за плодове и зеленчуци става възможен благодарение на успешния старт на проектМодерна търговия”, създаден и разработен от СдружениеНационален съюз на градинарите в България” (НСГБ) и финансиран от ФондацияАмерика за България”.

Проектът има амбицията да потърси и предложи модерни решения за сега съществуващи проблеми в пазара на плодове и зеленчуци. Ето само част от тях:

-         Липсват достатъчно „къси вериги” за доставка на свежа продукция

-         Удължаването на веригата до купувача отнема добавена стойност от производителя

-         Намаляват производството и пазарът на български плодове и зеленчуци

-         Затруднен е достъпът до този вид пресни и здравословни храни

-         Намаляват производителите на плодове и зеленчуци у нас

-         Обезлюдяват села и малки градове, расте безработицата

Проект „Модерна търговия” си поставя за цел да допринесе за промяна на тенденциитена специализирания пазар за плодове и зеленчуци. Той очертава като свои цели:

-         Увеличаване на директните сделки и доставки между производители и търговци на едро, супермаркетни вериги, износители и преработватели

-         Значително съкращаване на времето за търговски контакт и реализация на продукцията

-         По-голяма реализация на свежи плодове и зеленчуци, откъснати днес или вчера

-         Получаване на цена, справедлива за производителите и достъпна за потребителите чрез намаляване на посредниците

-         Нарастване на консумацията на български плодове и зеленчуци

-         Увеличаване на износа на български пресни плодове и зеленчуци

-         Сайтът да стане платформа за бърза, директна и ефективна среща на производители, търговци и потребители

Неписаната цел на проекта е производителите на плодове и зеленчуци да го припознаят като своя вътрешна потребност и като ценен резултат от дейността на Националния съюз на градинарите в България. Да намерят в него опора за своя труд, за да бъдат полезни и на себе си, и на потребителите на своята продукция.

Практика

Чрез опциите си „Оферти продава” и „Оферти купува” порталът „Градинария” на www.gradinaria-bg.com създава платформа, с помощта на която и производители, и търговци могат да се възползват от преимуществата на реалната свободна конкуренция при осъществяването на сделки. Порталът не въвежда никакви ограничения за броя на офертите и на заявките за покупка.

Преки бенефициенти на проектМодерна търговияса членовете на Националния съюз на граднарите в България и производителите на плодове и зеленчуци у нас, които ще използват опциите за електронна търговия на порталаГрадинария”.

Бенефициенти на проекта са и търговците на едро и на дребно, преработвателните предприятия, представителите на супермаркетни вериги, ресторанти, хотели от България и от чужбина.

Крайни бенефициенти на проекта са потребителите на пресни плодове и зеленчуци в България и извън страната. Важна потребителска аудитория са децата и младежите, сред които се създават трайни навици за здравословно хранене.

 

Първи етап

01.03.2015 – 31.08.2015:

-         Подготовка и старт на проектМодерна търговияи на електронния порталГрадинария” на www.gradinaria-bg.com

-         Организиране на срещи с производители, търговци, износители и медии за представяне на проекта

-         Издаване и разпространение на промоционални материали

Втори етап

01.09.2015 – 29.02.2016:

-         Поддържане и по-нататъшно развитие на електронния порталГрадинарияна www.gradinaria-bg.com

-         Популяризиране на професията на градинаря-производител на плодове и зеленчуци чрез информация на сайта, в медиите и в социалните мрежи

-         Междинен отчет на резултатите и анализ на дейността

Трети етап

01.03.2016 – 31.10.2017:

-         Актуализиране и усъвършенстване на електронния порталГрадинарияна www.gradinaria-bg.com

-         Организиране на среща с производители, търговци, износители и медии за ползите от действието на порталаГрадинарияи проектаМодерна търговия

-         Финален отчет на резултатите и анализ на тяхната устойчивост

Резултати

Дългосрочно въздействие и устойчиви резултати:

-         Трайно повишение на преките продажби на свежи плодове и зеленчуци

-         Увеличаване на сключените договори за продажба на плодове и зеленчуци

-         Повишаване на взаимното доверие между потребители и производители

-         Издигане на престижа на професията на градинаря

-         Увеличаване на броя на стопанствата у нас, произвеждащи плодове и зеленчуци

-         Откриване на нови работни места в селските райони

-         Намаляване на вноса и увеличаване на износа на плодове и зеленчуци

-         Развитие на сектора за производство и търговия с плодове и зеленчуци

Електронен пазар за плодове и зеленчуци „Градинария”  

гр. Банкя, Софийска община, 1320
ул. „Гергина” 5

  02 988-02-59

 offi[email protected]

 [email protected]

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 юли 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]