Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Традиционно у нас огромна част от младите не се интересуват от политика и от необходимостта и възможностите за влияние върху процеса на вземане на решения, най-вече поради липса на информация как да упражнят своите граждански права. Едва 10,3% от младите в България са участвали в обществена кампания, инициатива или акция.

Една от целите, залегнали в устава на ЦЕМИ и в проекта е именно подпомагане развитието и пълноценното интегриране на младите хора в обществения живот на страната.

Практика
В рамките на проекта 92 младежи получиха базови знания в посока същност и съдържание на активното гражданство и създадохме предпоставки за изграждане на съзнание за честен и демократичен избирателен процес, най-вече чрез разработения и тестван в естествена среда учебен модул и проведения обучителен семинар. Значителна част от участниците получиха възможност практически да упражнят придобитите знания. С регистрирането на наблюдатели успяхме да повишим прозрачността на избирателния процес и дела на младежите в гражданското наблюдение. Чрез иновативно представяне (със специализиран софтуер, чрез симулационни игри и др.) успяхме да повишим интереса на младите хора към включване в обществените процеси. Едновременно с това, се отправиха и предложения за подобряване на гражданското образование в училищата към отговорните за институции, както и допълнително популяризиране на информация по атрактивен начин чрез разработване на приложение за мобилни устройства.
Резултати
ЦЕМИ проведе открити уроци за младежи, стимулира обществена дискусия, представи предложения за подобряване на гражданското образование в училищата и популяризира сред младите техните права в атрактивно приложение за мобилни устройства.

http://www.cemi-bg.org/activity/2013-12-12-11-49-31.html

Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 август 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]