Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Училището е основополагащата територия за образование на децата, където те придобиват социални умения за комуникация в съвременния свят. В последните години се засилва тревожната тенденция за повишаване на агресията сред децата и учениците, особено спрямо деца с различия. Има разминаване в степента на възприемане на агресивното поведение, като проблемно такова. Децата, често се открояват със своята различност - деца със специални образователни потребности, деца от различни етноси или деца, които имат специфични дефицити в общуването. В училище децата идват със своите семейни модели на отношения и общуване, които понякога се оказват неефективни в среда на интеракция с други деца и възрастни. Самите учители на тези деца споделят, че срещат трудности и се нуждаят от професионална подкрепа при работата си с тях.

Всички дейности по проекта са реализирани за 10 месеца на територията на образователните институции в град Лясковец – двете начални училища и три детски градини, като в рамките на проекта са обхванати общо 400 деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.

Практика
В рамките на проект „Училище за толерантност” е проведен подбор и обучение на „посланици на толерантността“, които да разпространяват модела на не агресивно поведение сред връстниците си. По проекта е създадено пространство за насърчаване на толерантността - специално обособен кът за индивидуална и групова работа в Начално училище „Цани Гинчев“, оборудван с интерактивни игри, материали и обзавеждане.

По проекта са наети двама експерти - психолог и педагог, които формират групи за развитие на умения с деца на отделни възрасти, като се насърчава използването на език без омразата, нетолерантност и вербалната агресия.

Освен групова и индивидуална работа с децата се провеждат групови обучения на учители от всички учебни заведения в гр. Лясковец, като се споделя опит и ще се получава професионална подкрепа при работа с деца, които имат трудности при адаптацията, общуването и образованието или проявяват агресивно поведение.

Ключов индикатор за успешно изпълнение на проекта е провеждането на групови занимания с родители с цел повишаване на уменията им за позитивно родителство, разпознаване на агресивните прояви или белезите на децата, които стават жертви на вербална или не вербална агресия, усвояване модели на реакция при проблемно поведение.

Резултати
С реализирането на този проект и последващата му устойчивост се цели да се намали агресията сред децата и учениците в община Лясковец и да се насърчи толерантността като основен елемент на гражданското образование.

Децата на възраст 4 – 11 години от община Лясковец, децата от ромски и друг етнически произход, родители и учители на деца с изявено агресивно поведение или проблеми в общуването са директни ползватели на резултатите от проекта. А впоследствие - цялата общност на Лясковец и региона.

В лицето на Община Лясковец СНЦ «Партньори за Лясковец» има надежден партньор, който ще осигури устойчивостта на проекта и след неговото приключване.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 31 август 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]