Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът цели насърчаване на активното гражданство и подобряване на гражданското включване в каузите на неправителствените организации чрез повишаване на информираността на гражданите за формите на участие при взимане на решения и контрол върху управлението, както и състоянието на диалога между НПО и институциите. Целите ще бъдат постигнати чрез предоставяне на информация и повишаване на осведомеността. Чрез платформата на сайта Mediapool.bg, проектът ще се стреми да предостави на обществото:
- Достатъчна информация по важните обществени проблеми, по дневен ред, наложен от обществените необходимости, а не от наложения от институциите. Информация за дейността на НПО сектора в ключови области и ролята му за постигане на резултати.
- Плурализъм, но не копи-пейст информация, а различни гледни точки и позиции.
-Експертни мнения - за повишаване на разбирането и намаляване на клишетата в обществените дебати.
- Качествена разследваща журналистика- за натиск върху институциите за повече прозрачност.
Практика
По проекта се създаде специална подстраница на сайта Mediapool.bg, видима като отделна рубрика в главното меню на сайта – „На фокус”.
В тази секция са събрани всички 44 статии по проекта (при заложен брой 25 или с 19 бр. повече от предвиденото).
Използвани са следните журналистически методи и средства:
- репортажи (проучване на нормативна база, стенограми, собствени източници; мнения и позиции (заинтересовани страни: институции, НПО, експерти);
- обратна връзка (анкети, коментари, позиции на лидери на мнения – публикации в блогове).
Към заложените от нас основни теми - съдебна система, екология, енергетика, икономика и социални въпроси, усвояването на средствата от ЕС, в хода на работата по проекта се добавиха нови теми като изборното законодателство, протестите и спонтанни граждански инициативи на местно ниво.
Резултати
Една от основните цели, които екипът си постави с този проект, бе да даде възможност на целевите групи да получат обобщена картина на работата на обществените съвети в различни области, която да даде представа за състоянието на диалога между властта и гражданите.

Резултатите от проекта показват, от една страна, обективните трудности в конструирането на обществените съвети по начин, който да гарантира представителност и експертиза на участващите неправителствени организации.

От друга страна, видна е необходимостта от повече информация в медиите по темата, защото информираността и участието в широки обществени дебати са условия за легитимността на властовите решения.

За необходимостта от проекта говори големият читателски интерес – статиите по проекта са четени средно 2961 пъти при средно за сайта 1500. Резултатите от проекта бяха представени и обсъдени на публично събитие, отразено със статия на страницата на проекта. Всички материали ще бъдат прехвърлени в секция "Специални проекти" на Mediapool.bg, където ще продължат да бъдат свободно достъпни за аудиторията и след приключването на проекта.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 23 септември 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]