Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

„Мисия Кестен” се стреми да подобри обществената осведоменост по проблем с глобално измерение, който е от особено символно значение за град София. Листоминиращият молец вреди сериозно на емблематичните за българската столица кестенови дървета. Самият проект представя пред широката общественост възможните решения за справяне с този проблем. „Мисия Кестен” акцентира и върху значението на доброволческата дейност сред учениците, включвайки ги във форма на неформално образование със силно екологично измерение. Едновременно с повишаването на познанията и активното участие на учениците, като резултат от проекта, събраната информация за кестеновите дървета в София ще бъде достъпна за широката общественост. Основни продукти от изпълнението на дейностите са: база данни, съдържаща събраната информация, и план за действие, предлагащ най-подходящите подходи за справяне с проблема. В допълнение, състоянието на кестените в шест основни обществени градини в София бе подобрено.

 


Практика

Чрез изпълнените дейности, проектът „Мисия Кестен” постигна своите основна и специфични цели. Той осигури широко гражданско участие от специфична целева група (ученици до 7-ми клас) за разрешаването на конкретен екологичен проблем в градската среда. Конкретните ползи от реализацията му са натрупана, предоставена и популяризирана сред широката общественост информация и инструменти за справяне с проблема.


Ключовият метод за постигане на целите на проекта беше активната работа с основната заинтересована страна – учениците и прякото им включване в дейностите за грижа за кестеновите дървета. Повишаването на информираността, от своя страна беше постигнато чрез използване на различни платформи за комуникация – уеб сайтът на проекта, Facebook страницата и публикации в Списание 8.

Основната целева група – учениците бяха основни изпълнители при реализация на всяка една от акциите за грижа за кестеновите дървета. Служителите на отговорната административна структура в СО, „Зелена система” могат да ползват натрупаната информация за пространственото разположение на кестените. Те, както и всеки един заинтересован, могат да ползват разработените мобилна платформа и инфраструктура на база данни за агрегиране на нова информация. Ползите за жителите и гражданите на София са, че в следствие на положените в рамките на проекта грижи, състоянието на над 600 кестенови дървета в града е значително подобрено.

Включването на „Списание 8” като партньор на Фондация „Цвете” осигури последователност между реализираните до момента близки до „Мисия Кестен” проектното предложение инициативи (кампанията „Да спасим в суматохата кестените”, чийто организатор беше Списание 8). Едновременно с това списанието беше ключов фактор за постигане на една от целите на проекта, а именно, повишаване на осведомеността на широката общественост по отношение на проблема и възможните начини за справяне с него.

Резултати

Реализацията на проекта беше необходима с оглед повишаване на активността сред участвалите ученици, подобряване на тяхната информираност и запознаването им с основните принципи на устойчивото развитие. „Мисия Кестен” предостави на децата от 7 софийски училища да влязат в пряк досег с природата в градското пространство и да полагат системни грижи за значим за гр. София дървесен вид.


Интернет страница на проекта: www.kesteni.bg 
Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]