Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Партньор:
Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane, Норвегия

Глобалната загуба на биоразнообразие е повлияна от естеството на бизнес дейностите. В България липсват образователни програми в гимназиален етап за екологичните предизвикателства и начините, по които зеленото предприемачество може да помогне за тяхното решаване.

Целта на проекта е да обучи бъдещите лидери на зеления бизнес в България, показвайки им как да вложат екологичното мислене в продуктовия дизайн и производствените процеси. 80 младежи от България и Норвегия ще развият умения и ще получат практически опит в стартирането и управлението на зелен бизнес.

Практика

По проекта бяха реализирани: онлайн курс по зелено предприемачество с видео лекции на живо; практически Еко лагер в България за най-добре представилите се ученици; конкретни препоръки към образователните институции в България.

Основна целева група бяха учениците, които чрез иновативна учебна програма да разберат на практика как работи зеленият бизнес. Местните общности също спечелиха, защото техните членове бяха въвлечени в генерирането на бизнес идеи.

Джуниър Ачийвмънт България и Young Enterprise Sogn og Fjordane обмениха опит, разработиха и осъществиха обучителна програма по зелено предприемачество за гимназиален етап.

Основните методи, които приложихме за постигане на резултатите и целите, бяха:

·         проучване на налични програми по устойчиво развитие и зелено предприемачество

·         изграждане на собствена, уникална и пригодена за целевата група на проекта образователна програма за blended learning – гъвкава обучителна форма, залагаща на

·         интерактивни обучителни методи като обучение чрез практика, казуси и обучение чрез

·         преживяване – в два етапа: онлайн и на живо

·         привличане на ментори за осигуряване на връзка и релевантност на ученическите проекти към реалната среда

·         посещения в реално действащи бизнеси с цел онагледяване на устойчивите бизнес модели

·         партньорство и открита постоянна комуникация с норвежката организация‐партньор

·         общуване на живо и междукултурна комуникация между бенефициентите по проекта

·         създаване на онлайн ресурсен център за провеждане на онлайн обучителната част от модела на blended learning.

Водещата целева група на проекта бяха ученици от гимназиален етап от България и Норвегия. Имаше няколко нива на възможно тяхно участие в проекта:

·         първоначално представяне на възможността за включване в проекта пред широк кръг представители на целевата група

·         кандидатстване за включване в проекта чрез отговор на зададен от организаторите формуляр за кандидатстване

·         включване в проекта и участие в онлайн платформата за видео уроци

·         избор на най‐добре представилите се ученици от онлайн курса за участие в Еко лагера

·         някои ученици участваха и в последващи инициативи за популяризиране на проекта – като презентатори на конференции, както и даваха интервюта за медиите

·         няколко ученици се включиха и в обработката на резултатите от анкетата за удовлетвореност от онлайн курса – те са специално цитирани във финалния доклад

·         около 10 ученици се включиха и във финалната конференция по проекта

Местната общност на с. Момчиловци, където бе проведен Еко лагерът, също бе ангажирана за участие и имаше ползи от това. Кметът на селото, както и кметът на Община Смолян, бяха привлечени за подкрепа на инициативата. Местните къщи за гости, в които бяха настанени участниците, имаха възможност да генерират приходи, както и да се потопят в атмосферата

на еко лагера и да общуват с участниците. Местните хора (холандско семейство) се включиха активно в дейностите по проекта, като освен че представяха на участниците българския фолклор, който разучават от години, пътуваха с групата по посещенията сред бизнеси и получиха много ценен опит, който ще им послужи за бъдещите им планове за развитие на свои инициативи и курсове за тийм билдинг. Местните бизнеси също имаха полза от това да представят своята

дейност пред младежите, да се популяризират, а и в крайна сметка – да привлекат нови клиенти.


Партньорството с норвежката организация бе изключително важно за успеха на проекта. Активната работа на норвежкия партньор осигури популяризирането на проекта в област Согн ог Фьоране и привличането на желаещи ученици за участие в курса и Еко лагера. Норвежките ни партньори допринесоха много за подобряване на комуникацията между българските и норвежките ученици и за поддържането на последваща връзка след края на Еко лагера, която активно продължава и в момента във Фейсбук. Норвежкият партньор се включи в популяризирането на резултатите от проекта. Те договориха публикации в местната преса в Норвегия и също така подготвиха презентация за представяне на Еко лагера по време на конференцията, организирана от Посолството на Норвегия в София през ноември 2014. На конференцията имаше представители на големи норвежки компании (вкл. най‐големият норвежки инвеститор в България Теленор), като всички единодушно определиха като най‐впечатляваща презентацията на двамата ученици от България и Норвегия (Мирела Петкова и Осмунд Хордвик) за преживяното от тях по време на Еко лагера. Основна заслуга за тяхната подготовка има нашият норвежки партньор.

 

Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane също така пое инициатива да потърси възможности за организиране на втори еко лагер в Норвегия и за наша най‐голяма радост успя да намери финансиране и провеждането на втория еко лагер е планирано за началото на октомври 2015 г. Това е изключително важна стъпка за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта. Участие в еко лагера ще бъде предложено с приоритет на участниците от първия еко лагер, като така смятаме, че ще постигнем най‐добър резултат и ще задълбочим познанията на тези ученици, което ще има ефект върху тяхната ангажираност със зеленото предприемачество.

 

Резултати

След окончателното приключване на онлайн курса и провеждането на Еко лагера ползите за основната целева група могат да бъдат обобщени така:

·         По‐добро разбиране за устойчивото развитие и същността на зеления бизнес

·         Подобрени умения за бизнес планиране за устойчив бизнес

·         Подобрени умения за работа в интерактивна онлайн среда

·         Нарастване на склонността на участниците да стартират свой устойчив бизнес

·         Добра подготовка за бъдещи предприемачески дейности в сферата на зелената икономика

·         Опознаване чрез гост лекторите на алтернативни теории, както и на практически примери по какъв начин икономическите субекти вграждат съвременните изисквания на зелената икономика (с оглед на изчерпването на ресурсите и глобалната екологична криза) в своите дейности

·         Развитие на уменията за самостоятелно проучване в отговор на зададена задача

·         Развитие на уменията за работа в екип от дистанция (обусловено от онлайн характера на курса и разположението на участниците в България и Норвегия)

·         Развитие на уменията за работа в екип на живо, както и за междукултурно общуване

·         Развитие на уменията за планиране на зелен бизнес

·         Развитие на креативността и иновативното мислене на участницитеИнтернет страница на проекта:

http://www.jabulgaria.org/article/projects/zeleno_predpriemachestvo_za_ustoychivo_razvitie 
http://green.jabulgaria.org/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]