Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Организация: Център за образование, култура и екология 21 (Център21)

Партньор: Сдружение „Училищно настоятелство при основно училище „Йордан Йовков”- град Добрич, България

120 деца, 80 младежи и 100 роми, 3 неформални граждански групи от гр. Добрич се включиха в дейности за опазване на околната среда и устойчиво развитие в границите на проект „Повишаване приноса на неправителствените организации (НПО) в изпълнение на мерки за опазване на околната среда и устойчиво развитие с население от етнически малцинства в Добрички регион“, подкрепен от Фонда на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 - 2014 г.).

Бенефициент на проекта бе Сдружение „Център за образование, култура и екология 21”, гр. Варна, а партньор - Сдружение „Училищно настоятелство при основно училище „Йордан Йовков” , гр. Добрич. Проектът се проведе в периода м. октомври 2014 г. – м. август 2015 г.

Целта на проекта бе да осигури участиe на неправителствени организации (НПО) при стимулиране на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природни ресурси в район с население от етнически малцинства (роми).

Специфична цел на проекта е НПО да повиши осведомеността и гражданското участие на нови, неактивни участници – деца, младежи, роми, представители на местни общности в прилагането на местни политики за устойчиво развитие.

Практика

Организация: Център за образование, култура и екология 21 (Център21)

Партньор: Сдружение „Училищно настоятелство при основно училище „Йордан Йовков”- град Добрич, България

Проектът насърчи социалното включване и сближаване на различни целеви групи в гражданското общество, включи дейности за социална интеграция на уязвими групи, етнически малцинства (роми); обедини усилията на заинтересовани страни на местно равнище, където НПО имат важна роля. В проекта бяха заложени принципи за равнопоставеност по отношение на пола, за утвърждаване на равни възможности за жените и мъжете, и за съблюдаване на техни специфични нужди.

Участниците от целевите групи – деца, младежи и роми, представители на неформални граждански групи се включиха в интерактивно обучение в „Училище за устойчиво развитие“ в ОУ”Йордан Йовков”, гр. Добрич. Индивидуално и в малки групи, със съдействието на експерти от НПО, те създадоха проекти за опазване на околната среда и устойчиво развитие по темите: енергоспестяване, разделно събиране на отпадъци, екологично земеделие, здравословни храни и хранене, предприемачество и др.

Участниците в проекта представиха по нетрадиционен начин разработените проекти и иновативни идеи в информационна кампания „Борса на добри практики и идеи за опазване на околната среда и устойчиво развитие”, която се проведе в периода м. юни- м. юли 2015 г. в гр. Добрич.

Резултати

Като резултат от реализацията проекта:

-          2 НПО и 3 неформални граждански групи развиха капацитета си за активно гражданство;

-          общо 300 участници (деца, младежи и роми) придобиха умения и мотивация за социално включване.

Благодарение на проекта в местната общност бяха развити положителни нагласи и бяха променени разбирания за околната среда - като жизнена среда за поколенията.

За повече информация:

Петя Иванова, ръководител на проекта

моб. тел. 0887 60 82 620887 60 82 62

e-mail: [email protected]

Десислава Кралева, координатор

моб. тел.: 0887401315

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]