Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Пещерите са последните неизследвани кътчета на планетата, дом на уникални и често непознати на науката биологични видове и екосистеми. Целта на проекта бе да събере информация за биосплеологичното разнообразие в района на община Годеч и да се популяризира значението на неговото опазване.


Практика
Дейности:

– Провеждане на обучение за 20 млади пещерняци по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране;
– Теренна работа по поставяне на капани, събиране и първично определяне на биоспелеологичен материал;
– Теренна работа по изготвяне на карти, технически описания и снемане на координати на пещери в района;
– Презентации пред местната общност в Годеч, Гинци, Комщица и Губеш, работа с деца и младежи и включването им в акции за почистване на карстовия район;
– Провеждане на спелеологични и биоспелеологични образователни ателиета за деца в София;
– Популяризация на проекта и спелеологията като цяло.

Резултати
Устойчивостта на заложените цели е постигната чрез поставяне на информационни табели по места, с представяне на резултатите като част от постоянната програма на Детския и Националния природонаучен музей в София, а също и чрез създаването на атлас, уеб сайт и електронна база данни за дълготрайно ползване както от спелеолозите, така и от широката общественост.

Интернет страница на проекта: 
http://hiddenwonders.bgcaveexplorer.info/

https://www.facebook.com/hiddenwondersbgcaveexplorer

http://speleo-sofia.org/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]