Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Партньори: Velebitska Udruga Kuterevo, Хърватия, Община Чипровци, България

Ангажирането на обществеността в района на община Чипровци с проблемите, свързани с опазването на околната среда, е основополагащо за настоящия проект. Въпреки  наличието на голямо биоразнообразие и природни ресурси в района, те не винаги се оценяват подобаващо, а би следвало да бъдат идентифицирани и опазвани.

Целта на  този проект бе да повиши обществената осведоменост, както и да ангажира местното население по въпросите, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Практика

Проектът включи:
- провеждане на обучения на деца и младежи сред природата,
- създаване на център за организиране на обучения на закрито, както и
- осъществяване на обмен на добри практики с хърватски екологичен център и
- организиране на обществено обсъждане.
Целевата група на проекта бяха деца и младежи, възрастни хора и служители в местната администрация.

Партньор бе Велебитска Удруга Кутерево (ВУК) - хърватска организация, която отговаря за ръководенето на екологичен център и сиропиталище за мечки с над 10-годишен опит, която представи своите добри практики в сферата.

Резултати

Основната цел на проекта беше да изгради еко център, който да работи за привличането на млади хора в региона чрез организирането на различни дейности свързани с опазването на околната среда.  Центърът успешно заработи, успя да привлече деца и младежи от други населени места и започна да се налага като място за природолюбителите. Постави се началото на възпитаване на екологично съзнание сред подрастващото население на общината - чрез комбиниране на иновативни методи свързани с ученето чрез преживяване. Децата в района се запознаха с мястото и започнаха да го асоциират със средище за интересни идеи и дейности насочени към деца и младежи в сферата на опазването на околната среда. Обмененият опит с хърватския партньор създаде предпоставки за развитие на това партньорство и за в бъдеще, тъй като обратната връзка беше много положителна.

Проектът постигна и друг важен резултат, който е свързан с включването на гражданите и неправителствения сектор в процеса на взимане на решения. Чрез организираното обществено обсъждане, беше дадена трибуна на всички заинтересовани страни, които искаха да изразят своето мнение. В последващата работа, екипът на читалището беше включен в разработването на стратегически документи на общината насочени към опазване на околната среда.

Заинтересованите страни бяха тясно ангажирани и ефектът от проекта беше видим не само за децата и младежите, но и техните познати и родители. В тази връзка, проектът повлия изключително положително не само върху имиджа на читалището, но и като повиши капацитета на всички ангажирани по проекта.

Партньорите по проект „У-планин“ бяха Община Чипровци, която спомогна за ангажиране на широката общественост по дейностите на проекта и проблемите свързани с опазването на околната среда и Велебитска Удруга Кутерево – ВУК, чиито експерти от Кутерево предоставиха своята подкрепа и опит при избора на методи, формулирането на визия и цели, както и чрез изпращането на експерти в Чипровци, които да се включат директно в дейностите по проекта. 

Интернет страница на проекта: http://www.uplanin.chiprovtsi.bg/

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]