Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основна цел на проект „АКТИВНИ В УЧИЛИЩЕ“ е да възпита и насърчи доброволчески нагласи сред децата и младите хора, както и да мотивира училищните ръководства да насърчават доброволчеството сред учениците чрез реализиране на специализирани часове и доброволчески инициативи/кампании, насочени както към подобряване на училищната среда, така и към решаване на проблеми на местните общности.
Практика
Проектът се реализира в СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман, СОУ "Христо Ботев", гр. Съединение, СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Пловдив и 73 СОУ "Владислав Граматик", гр. София.

Дейности:
- 3
двудневни обучения за младежки лидери -
доброволци по проект: "Активни в училище". Обучението е насочено към придобиване на конкретни умения за организиране на кампании и училищни инициативи от и за младите хора. Обучението ще включва информация и практически казуси, както за чисто технически аспекти при подготовката на едно събитие, така също и за умел маркетинг, реклама и PR.
- Интерактивно изнесено обучение за директори и педагози
- Работа на място в училищата:
>>
конкурс за детска рисунка на тема: "Едно добро дело" с участие на 40 деца от всяко едно от партньорските училище по проекта. Конкурсът  завърши с изложба на творбите на децата. Експертно жури одобри най-добрите 12 рисунки от четирите училища, които бяха отпечатани на календари за 2016 година.
>>
входящо еднодневно обучение "Първи стъпки в доброволчеството" за 20 новонабрани доброволци на възраст 14-19 г. във всяко от училищата.
Резултати
1. Създаване на програма за интерактивни занимания „Часове по добрина”, които се провеждат с учениците от I до IV кл.;
2. Създаване на екипи от младежки лидери – доброволци, които подпомагат работата с учениците от начален курс и координират доброволческите инициативи в училищата;
3. Създаване на мрежа от 4 училища, работещи по тази програма;
4. Реализиране на над 40 „Часове по добрина” с ученици от 1 до 4 клас;
5. Организиране на 2 училищни благотворителни инициативи/доброволчески акции във всяко едно от училищата.


https://www.facebook.com/aktivnivuchilishte/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 27 юли 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]