Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Здравеопазването е едно от жизнено важните обществени сфери, определена като приоритетна за държавата. Сериозен проблем е хроничният недостиг на средства, което би се преодоляло частично чрез конкретни предложения към различни финансиращи програми. 
Поради слабата комуникация между различните сектори усилията им са разпокъсани и слабо ефективни.
Активността на гражданското общество при решаването на жизнено важни проблеми за развитието на региона около Гоце Делчев и неговото население е на изключително ниско ниво. Информираността на населението във връзка с формулирането, обсъждането и вземането на решения, свързани с тези проблеми, е необходимо да бъде повишена. 
Практика
Чрез дейностите по проекта бе направен анализ на съществуващите местни политики, интервюираха се граждани и бе направен анализ на резултатите от проведените анкети.
На проведената кръгла маса бяха обсъдени основните проблеми на здравеопазването в региона и се набелязаха мерки за съвместна дейност между местната власт и представители на гражданските организации.
Капацитетът за сътрудничество бе  повишен чрез проведени обучения  на 40 представители на целевите групи.
Издаден е наръчник по проекта, с резюме на аналитичния доклад, договорените приоритетни области на сътрудничество в развитието на общественото здравеопазване в региона, информация за подходящи програми, предоставящи възможност за финансиране.
Наръчникът е разпространен сред различните институции в община Гоце Делчев: общината, здравни заведения, детски заведения, училища, мюфтийството на гражданите в общината.
Изготвени са 4 концепции за проектни предложения и възможности на местните организации, на основа постигнатия обществен договор на проведената кръгла маса за приоритетните цели за развитие на общественото здравеопазване в община Гоце Делчев.
Резултати

Повиши се информираността и капацитетът на регионалните организации и обществото за възможностите за финансиране на сектора. Сдружение “Медицински клъстер” не само организира различните обществени групи и сектори, но и осигури квалифицирани експерти, които ги запознаха с различни възможности за оптимизиране на дейността им. Обмяната на опит и обединяването на усилията им подобри възможностите за търсене на финансова подкрепа и концентрира добрите политики за по-добро регионалното здравеопазване.

За повече информация:
http://gotsedelchev.medicalcluster.bg/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]