Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът се реализира в Община Белене. За различни социални групи в общината съществуват твърде много фактори и предпоставки за уязвимост. Липсва достатъчно капацитет на техните НПО за справяне с проблемите и подпомагане на уязвимите общности. Маргинализираните групи и уязвимите общности не се включват в местното управление и до голяма степен в обществения живот. Не знаят, и за момента не вярват, в своето участие във формулирането на публични политики и взимането на решения.

Проектът цели да повиши възможността за участие в местното управление на НПО на хора в неравностойно положение и маргинализирани групи в община Белене.

Практика

Дейности:

-
обучения на тема „Разработване на предложение за проект и актуални възможности за европейско финансиране“ и на тема „Възможности за икономическо и социално включване с използване на външно финансиране“,

- създаване на граждански обществен съвет,

- практическо решаване на избрани от целевите проблеми,

- 2 обществени дискусии,

- изграждане на мрежи.

Резултати
В рамките на 10 месеца, заедно с граждани от Белене и селата от общината проведохме три дискусионни срещи и две обучения (30 участници), създадохме основите на нова гражданска организация – Обществен съвет и обсъдихме широка гама от мерки за подобряване на социалното и икономическото състояние на общината.
В резултат на това обучените представителите на целевите групи с новопридобития им капацитет и контакти могат да продължат да работят и да защитават интересите на своята общност и на уязвими групи лица.
Друг важен ефект на проекта е, че се подобри трайното партньорство между гражданите, местните власти и неправителствените организации.

http://sffoundation.eu/category/projects
Иноватор: ros
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]