Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
В община Смолян жителите на 85-те села нямат достъп до информация, условия и мотивация за гражданско участие. Липсват местни НПО, които да провокират малките общности за гражданска инициатива, за да бъде чут гласът на жителите на селата и те да могат да участват пряко в диалога им с властта. Единствените граждански структури в селата на общината са местните читалища. В общината работят 31читалищни организации, от които 4 в гр. Смолян, а останалите 27 в селата. Установихме потребност от консолидацията им в обща организационна структура, включваща и местната власт като учредител и пълноправен член, която да подкрепя местни граждански инициативи.
Практика
Целта на настоящия проект е да се изгради Смолянски Обществен фонд - Читалища, който да даде възможност на читалищата, НПО и местна власт заедно да споделят отговорности, ресурси и усилия за провокиране и подкрепа на граждански инициативи в гр. Смолян и селата в общината, за решаване на конкретни местни проблеми с участието на местните общности.
Резултати
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]