Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Необходимостта от проекта е свързана с подготовка и изпълнение на планови документи за развитие на всички йерархични нива от публичната администрация, което е основен принцип за добро управление. Регистрираните на територията на община Силистра НПО не са работещи активно с местната власт, които да са равнопоставен участник при изработване на решения за развитие.

Основните целеви групи по проекта са: НПО и служители в публичния сектор, а допълнителните - вземащите решения, неформални граждански групи и медии.
Практика
Целта на проекта е насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Дейностите са свързани с повишаване на приноса на НПО към формулиране на политики и процеси на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво, чрез изграждане на капацитет, устойчивост на знанията и уменията за работа в мрежа, институционализиране на общински консултативен съвет.

- обучение на представители на НПО в община Силистра на тема „Проектно управление - ТРЕНИНГ“
- пресконференция
- публично представяне на тема "Компетентностен модел на експерти и представители на НПО в община Силистра" и Правилник за дейността на Общински консултативен съвет - Силистра
- обучение на представители на общинската администрация „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ИЛИ КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ЕДНА ИДЕЯ В ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“
- обучение на представители на неправителствения сектор "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ИЛИ КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ЕДНА ИДЕЯ В ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“
-  разработената Стратегия за активно участие на неправителствените организации на територията на община Силистра в процесите на вземане на решения и формулиране на политики на общинско и регионално ниво
Резултати
- стратегия за развитие на сектора и на компетентностен модел;
- създаване и институционализиране на общински консултативен съвет с
Правилник за организацията и дейността на Обществения консултативен съвет в община Силистра- Двустранно споразумение/
- Меморандум за взаимодействие между общинска администрация Силистра и неправителственият сектор, гражданските организации и други заинтересовани страни на територията на общината


https://www.facebook.com/dctdsvishtov/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]