Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
В България тече обезпокоителен процес на обезлюдяване на селските райони. По данни на НСИ, при запазване на сегашните темповете, през 2060 година, в България няма да има села. Ловешка област е сред най-заплашените. Обезлюдяващите села са бреме за традиционната социална политика, но в светлината на климатичните промени са и конкурентно предимство на страната с благоприятните условия за производство на храна и отдих, които предлагат. Затова те трябва да бъдат съхранени и развити.
Практика
Проектът събра на едно място групи (вземащи решения (8), служители на публичната администрация (7), НПО (7), представители на бизнеса (40), които рядко се срещат и още по-рядко си говорят, за да обсъдят мащаба и източниците на проблема с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч. В следствие на проведените дискусии се родиха нови идеи за съвместни действия и инициативи, част от които вече са превърнати в проекти, участващи в отворени процедури за финансиране.

В рамките на проекта бяха изготвени 3 анализа – на причините за обезлюдяването и младежката безработица и възможностите за преодоляването им, както и на структурата и възможностите за сътрудничество в рамките на партньорството.

14.01.2016 г. - информационно събитие на фондация Живо село по проект „Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч”

17.03.2016 г.- работилница на тема „Младежката безработица в област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването й”

17.03.2016 г. - работилница на тема „Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му”

18.03.2016 г. - работилница на тема „Ангажиране на гражданското общество, бизнеса и администрацията в преодоляване на проблемите на обезлюдяването и младежката безработица”

25.03.2016 г.- заключителното информационно събитие 

Резултати
Успешната реализация на проекта подпомогна процеса на формулиране на политики, диалога между различните сектори и намирането на приемливи решения на обсъжданите проблеми.

http://zhivoselo.org/

Информационна брошура на проекта

АНАЛИЗИ:

Причини за обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването им 

Оценка на младежката безработица в област Ловеч. Предпоставки и начини за преодоляването й с акцент върху нискоквалифицираните и дългосрочно безработни млади хора 

Междусекторно партньорство за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в област Ловеч (чернобяла версия за печат - тук)

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Представяне на проекта

Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му

Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му през погледа на бизнеса

Причини за обезлюдяването в област Ловеч през погледа на местната общност

Младежката безработица в област Ловеч: Предпоставки и начини за преодоляването й

Младежката безработица в Област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването й през погледа на бизнеса

Причини за младежката безработица в област Ловеч през погледа на местната общност 

Възможни инициативи в рамките на междусекторното партньорство за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в област Ловеч

ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ:

Обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч – комплексни и взаимосвързани проблеми, настояващи за системни решения (http://lovechtoday.eu)

Обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч – какво ги поражда и можем ли да го спрем? (http://lovechtoday.eu)

Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]