Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Поради неефективността на консултациите, гражданите и НПО нямат чувството, че реално оказват някакво влияние при разработването на политики и нормативни актове. Администрациите не са длъжни да информират заинтересованите, да се вслушат в постъпилите предложения и да отговорят дали ги приемат или не.

Целта на проекта е да се адресира проблемът с активността на обществото и слабата ангажираност на институциите, което да допринесе за насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно и национално ниво.

Практика
Дейности:

- Съставяне на Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България

- Усъвършенстване на Платформата за обществени консултации

- Изграждане на база данни с целевите групи и провеждане на пилотни обществени консултации, модерирани от самите целеви групи – очертават се силните и слабите страни на обществените допитвания и се дефинират препоръки за тяхното подобряване

- Партньорството по проекта създава инфраструктурата за разгръщане на проекта, като представлява връзката между гражданския сектор, медиите и служители в публичната администрация на национално и местно ниво

Резултати
Проектът имаше за главна цел да допринесе за усъвършенстване на цялостния процес по провеждане на обществени консултации в България.

Чрез успешната реализация на проекта бяха задоволени основните потребности на всяка от неговите целеви групи. НПО и медии бяха насърчени да участват активно в процесите на вземане на решения. Лицата, вземащи решенията, и представителите на държавната администрация получиха ценни инструменти за провеждането на качествени обществени консултации.

Устойчивостта на резултатите се гарантира чрез продължаване на традицията за изготвяне на Годишен доклад и връчване на награди за състоянието на обществените консултации в България и чрез ползване на изградената Платформа за обществени консултации.

Продуктите, които се реализираха, са следните: Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България; Усъвършенствана Платформа за обществени консултации; Изградена база данни на целевите групи и видовете заинтересовани страни за участие в процедури за обществени консултации; Изготвен и популяризиран Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.; Връчени награди за най-добре проведени обществени консултации.

За повече информация: www.komentator.bg

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]