Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Изпълнението на проекта бе необходим с цел създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво.
Практика
Дейности:

Провеждане на информационна кампания сред младите хора относно механизма за вземане на решения от Общински съвет и изпълнението им от Кметска администрация. Акцент в кампанията е информирането на ромската младежка общност.

Изработване на Правилата за избор на Младежки делегати към Постоянните Комисии на Общински Съвет и представително участие в Консултативния младежки съвет към Областния Управител Варна.

Разработване на „Етичен кодекс и механизъм за отзоваване и ротация”.

Осъществяване на избор и стартиране на работата на Младежките делегати и Консултативния младежки съвет към Областния Управител.

Създаването на такъв механизъм е обусловено от фактите, изложени в Национална стратегия за младежта (2012- 2020), че 3,2% от младите хора в България членуват в младежки организации и едва 1,6% в публични с обществен интерес.

Резултати
Изпълнението на проекта бе необходим с цел създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво.

Изработиха се Правилата за избор на Младежки делегати към Постоянните Комисии на Общински Съвет и представително участие в Консултативния младежки съвет към Областния Управител.

Разработи се „Етичен кодекс и механизъм за отзоваване и ротация”.

Чрез проведените обучения на доброволци от област Варна, и след проведен избор, се осигури редовно участие на подготвени младежки делегати в заседанията на комисиите към Общински съвет Варна и Областен съвет по „Младежки дейности и спорт“ към Областна управа Варна.

За повече информация: http://young2power.org/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]