Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Липсата на диалог между НПО, институции, бизнес и медии неизбежно води до недоверие и липса на усещане за гражданско общество, което задълбочава отчуждението, социалните неравенства и изключването.

Целта на проекта е чрез провеждане на събития "Диалог в тъмното" да се създадат условия за изграждането на антидискриминационно национално законодателство и включваща социална среда чрез практикуване на диалог чрез заедност, за да се преодолеят негативните нагласи и предразсъдъците между различните обособени групи в обществото.

Практика
Инструмент за постигане целите на проекта е методологията „Диалог в тъмното“, която предразполага към развиването на емпатия и чувствителност към проблемите на другия - събития, водени от незрящи в специално конструирани тъмни стаи, където ролите се разменят.

В такава среда повечето участници „загубват” едно от основните си сетива и са водени от незрящи.

Включването на различните целеви групи – представители на НПО, институции, бизнес и медии в такъв тип диалогичност доведе като резултат до повишаване възможността за насърчаване на включването на различните заинтересовани страни в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения.

Резултати
Проектът целеше промяна на обществените нагласи спрямо хората със зрителни увреждания. Различни прослойки от обществото (служители от администрацията, лекари, учители, IT специалисти, социални работници и пр.) станаха част от Диалог на тъмно, чрез който сами установиха, че липсата на зрение е пречка, но преодолима.

Иновативността на проекта допринесе за изключително големия интерес към събитията. По време на събитията „Диалог на тъмно” (състояха се 32 събития на тъмно (по 8 в София, Пловдив, Варна и Бургас) бяха включени повече от 320 представители на различни обществени групи (държавна и местна власт, бизнес, медии, образователната и здравната сфера и др.)

Бяха обучени 25 незрящи лица за фасилитатори, а 6 от тях бяха сертифицирани от „Диалог на тъмно” Германия.

Проектът пряко рефлектира върху институциите, където се състояха събитията – в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

Бяха изработени наръчник и филм за „Диалог на тъмно в България”.

http://darkbg.com

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]