Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Партньор: Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"

Проектът цели насърчаване на доброволчеството в селата Златна Панега, Брестница и Орешене, община Ябланица и е насочен към местната младежка общност, която в преобладаващата си част се състои от роми.

Партньорите ФПББ и С.Е.Г.А. обединяват експертизата си в привличане на ресурси и подкрепа от местния бизнес, изграждане на капацитет на общности в неравностойно положение и взаимодействие с местни власти за постигането на целите на проекта. Проектът "Промяната започва от нас" е с продължителност 10 месеца - от май

2015 до март 2016, а финансирането е от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Практика
Проектът цели насърчаване на доброволчеството в селата Златна Панега, Брестница и Орешене, община Ябланица и е насочен към местната младежка общност, която в преобладаващата си част се състои от роми.

Регионът се характеризира с висока безработица, ниско образователно равнище и влошаваща се демографска картина. Липсват младежки или други граждански организации и голямата част от младите хора не участват в колективни действия в полза както на себе си, така и на общността си.

Дейности:
- Срещи с млади хора в трите села.
- Проучване на потребностите.
- Създаване на инициативни групи.
- Обучение на членовете на инициативни групи.
- Реализиране на три местни проекта: Обновяване на детската площадка в Златна Панега, изграждане на фитнес на открито в Орешене, реновиране и ограждане на парка в Брестница.
- Сътрудничество с новоизбраните кметове.

Резултати
Чрез проучване на потребностите, подкрепа за зараждане на местна младежка структура и финансиране на доброволчески инициативи за местно развитие бе създадена нова среда и условия за гражданско активизиране и самоорганизиране в регион, в който досега не е имало подобни външни интервенции или автентични местни опити.

http://promyanata.bcaf.bg/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]