Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В землищата на община Антоново вирее богат асортимент от диворастящи билки, включително и защитени видове растения. Но този ценен природен ресурс е застрашен, поради неправилния му начин на бране – изкореняването на растенията има дълготрайни последствия, тъй като води до тяхното намаляване и изчезване. Безработицата в региона е голяма, процесът на събиране на билки не е контролиран, изкупната им цена е ниска и принципът на работа на берачите е „ден година храни“. За част от местната общност това е основен поминък, случва се семейства да включват и децата си в това опустошаване, а знаем, че в живота малките взимат пример от своите родители и близки.

Този проблем подтиква сдружение „Надежда за Антоново” да търси възможности за насърчаване и възпитаване на отговорно отношение към околната среда. Подемат инициатива, с която искат да съдействат за опазване на диворастящите билки и лечебни растения в община Антоново чрез интерактивни занимания за деца, обучения за въвлечените в процеса на бране жители, кръгла маса за обединяване на усилията на заинтересованите страни. Екипът на сдружението вярва, че ако се насърчи диалогът между местната власт, гражданите, природозащитните организации и засегнатия бизнес, ще се допринесе за разрешаване на този екологичен проблем.

Проект „С кошница за билки” на сдружение „Надежда за Антоново” се осъществи в продължение на седем месеца (декември 2015 г. – юли 2016 г.) в рамките на програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“чрез фондация „ЕкоОбщност“.

Практика

За да култивират познания и практики за опазване на билките, доброволците провеждат в Антоново две информационни срещи и две обучения, на които присъстват представители на общината, фирми-прекупвачи, учители, семейства. На тях участниците узнават за значението и правилния начин на бране и съхранение на лечебните растения, научават кои са защитените видове, споделят опит в използването им, запознават се с нормативната уредба, регулираща режима на събиране и изкупуване. През м. юли се провежда и кръгла маса с представители на местната власт, родителската общност и детската градина, неправителствения сектор. С експертиза в срещата се включва и местният бизнес в ролята си на прекупвач, чиито представители изразяват становище, че билките вече не се изкореняват, а се изрязват, при спазване на нормативите. На кръглата маса присъстващите извеждат и препоръка за подобряване на комуникацията между всички страни, участващи в процеса, с цел опазване на ценния природен ресурс.

Децата също са основен участник в инициативата – за тях са предвидени множество занимания в тематични клубове по интереси, посланията от които впоследствие да достигнат и до възрастните. Чрез различни занятия на закрито и сред природата те опознават богатото разнообразие от диворастящи билки по земите на Тузлука. По време на работата на клуб „С кошница за билки” децата откриват по антоновските поляни 66 вида билки, учат се да ги опазват и ползват в ежедневието, разсаждат, правят хербарии. В ролята си на фотографи в клуб „Фотооко и малки репортери” те снимат природата и интересните растителни видове, правят репортаж, откриват новините и информират останалите. А участниците в клуб „Горски театър” разучават текстове, изработват декори и маски, докато се подготвят за голямата сценична проява по случай Еньовден. С много ентусиазъм те разпределят ролите помежду си и репетират. Малчуганите се превъплъщават в Лиска – журналистка, Зайо Байо, Кум Вълчан, цар Жабок, Ежко и други персонажи, а мотото на техния горски театър е „Чуем ли за добрина – то е важна новина”. Произведенията на шестнадесетте малки билкари от трите клуба стават част от сборник „Детско творчество”, с който се сдобиват всички въвлечени в инициативата участници и партньори.

Резултати

Това, което сеем днес, ще жънем утре.“, казват от сдружение „Надежда за Антоново”. Преди пет години, заедно с неформална гражданска група, те възстановяват празника Еньовден, с което искат да вдъхновят жителите на Антоново и компаниите-прекупвачи към разумно добиване на диворастящите билки. Настоящата инициатива цели да надгради започнатото – да възпита любов към природата, умения и личен ангажимент за опазване и правилно събиране на билки и насочване на вниманието към култивирани растения. Стремежът е с обединени усилия на граждани, местна власт, бизнес, неправителствени организации и медии да се съхранят природата и нейните дарове за утрешното поколение.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 30
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]