Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Доброволци от сдружение „Подкрепа и развитие“ и жители на кв. Кармен в Казанлък обединиха усилия за подобряване на средата на живот на местната общност. В няколко последователни седмици те проведоха акции за почистване и залесяване на околното пространство и обособиха кът за отдих. Мероприятията са част от инициатива, насочена към повишаване информираността на ромското население в квартала по екологичните проблеми и стимулиране на отговорно гражданско участие за тяхното решаване.

От дълги години в кв. Кармен се наблюдават проблеми, свързани със замърсяването и липсата на обособено място за отдих на живущите. Местната общност няма изградени навици за опазване на околната среда и оставя осезаем индивидуален екологичен отпечатък, който допълнително създава и рискове за здравето.

Практика

В стремежа си да изгради чувствителност и лично отношение към тази тематика, сдружение „Подкрепа и развитие“ предприема инициатива под мотото „Не сме наследили природата от предците си, а сме я взели назаем от децата си”. Тя започва с провеждането на анкета сред 200 жители на квартала и околните блокове за проучване нивото на знания и екологична култура на ромското население. Резултатите показват, че за по-голямата част от интервюираните разделното сметосъбиране и рециклирането не са непознати теми, както и пестеливото ползване на електроенергия и вода, но не го прилагат на практика. Тези изводи провокират провеждането на две беседи по темите за разделно събиране на отпадъци и за личната хигиена. Тяхната цел е да се насърчи отговорно поведение и самосъзнание към проблемите със замърсяването и свързаното с него разпространение на инфекциозни заболявания. Лекциите се радват на голям интерес сред местните жители и на дискусиите присъстват 56 участници.

Освен да насочат вниманието на присъстващите върху необходимостта от формиране на екологични навици като път към подобряване средата и качеството на живот, организаторите целят и да привлекат ромската общност в реализирането на следващите практически дейности. Осем от жителите на квартала доброволно се включват в почистването на района от отпадъци и в изграждането на площадка с контейнери за разделно сметосъбиране. С ентусиазъм участват и в акцията за залесяване и обособяване на място за отдих, като засаждат общо 50 дръвчета, храсти и цветя и поставят градински пейки и кошчета. Пространството около местния обреден дом придобива нов облик, а живущите се убеждават, че благоприятното състояние на мястото, което обитават, зависи от самите тях. Инициативата печели подкрепата и на Община Казанлък, която се ангажира да извозва отпадъците от новопоставените цветни контейнери.

Резултати

Като сдружение, целящо активно взаимодействие с малцинствените групи, нашето желание е да осигурим окуражаваща обучителна среда за всички, да развиваме будно гражданско общество и да изградим здравословно и позитивно отношение към природата.”, казват от СНЦ „Подкрепа и развитие”. Такава беше и основната цел на техния проект „Информирани и отговорни към природата и самите себе си“, който се реализира през изминалата половин година в рамките на програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 24
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]