Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Реалността в момента е такава, че генерираните от домакинства и стопанства биоразградими отпадъци най-често се вливат в общия поток със смет. А неправилното третиране на органичните остатъци от битовата и стопанска дейност на хората създава риск от опасни въздействия върху жизнената среда и здравето. Затова и ентусиастите от сдружението си поставят за задача да покажат възможностите за въвеждане на нисковъглеродни практики за оползотворяване на тези отпадъци в община Исперих.

Осъзнавайки своята роля и в стремежа си да вдъхнови промяна в мисленето на хората от общността, „Местна инициативна група – Исперих” предлага алтернативно решение. През изминалите седем месеца екипът на сдружението, заедно със свои партньори, работят за сформирането на Ресурсен еко-център, както и върху създаването на система за ускорено компостиране, чиято цел е да се демонстрират и разширят възможностите за прилагане на децентрализирано управление на биоразградимите отпадъци. А многобройните ефекти от подобни практики се усещат бързо и ще се ползват дългосрочно – от намалените обществени разходи и спестени средства на домакинствата до подобреното състояние на почвата, водата и въздуха.

Практика

Проведени са два семинара с близо 70 представители на общинската администрация и нестопанския сектор, земеделски производители, преподаватели и учащи, всеки от които получава и кратък Наръчник за компостиране в стопанството и градината. Лекциите запознават участниците с националното и европейско законодателство в тази област, с технологиите и системите за компостиране и с приложението на крайния продукт.

За провеждането на последващите практически занятия пряко се ангажира и Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в гр. Исперих, която предоставя място за монтирането на две компостерни системи. Младежи от училището дори се включват в подготовката на опитно поле от насаждения с домати, върху което ще се тества произведеният компост. За да се мотивира общността и създаде капацитет за оползотворяване на зелените отпадъци, в рамките на проекта се създава и неформална мрежа от 15 местни жители. Те са само част от всички 51 участници, които се включват в проведените общо 5 демонстрации и консултации за работата и приложението на компостерите. В този новосформиран Ресурсен еко-център влизат представители на институциите, бизнеса, образованието, неправителствени организации, които съвместно отчитат позитивния ефект от включването на различни институции и организации в инициативата. Несъмнен е и приносът за настъпването на положителна промяна в отношението на хората към зелените отпадъци, както и за създаването на ползотворно взаимодействие между местната власт и нестопанския сектор в общината.

Проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“ е още един от спечелилите подкрепа по програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“. Той се осъществи отСНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ в партньорство с Национална асоциация „Зелена Сърница“ и  ПГСС „Хан Аспарух“, гр. Исперих. Техният стремеж беше да демонстрират начини за оползотворяване на зелената биомаса, която се образува като остатъчен продукт от обичайните дейности в един селскостопански двор, животинска ферма, домакинство, градини, паркове и гори на територията на община Исперих.

Резултати

Екипът на сдружението със свои партньори работи за сформирането на Ресурсен еко-център, както и върху създаването на система за ускорено компостиране, чиято цел е да се демонстрират и разширят възможностите за прилагане на децентрализирано управление на биоразградимите отпадъци. А многобройните ефекти от подобни практики се усещат бързо и ще се ползват дългосрочно – от намалените обществени разходи и спестени средства на домакинствата до подобреното състояние на почвата, водата и въздуха.

Прикачени файлове:
Broshura-compost2-OK.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]