Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Велинград е на кръстопът. Досега общината се е развивала със смесена икономика – градът е една от най-популярните СПА дестинации в страната, а в съседните села с предимство са дърводобивната и дребната промишленост. Но е заплашена от навлизането на минния бизнес, поради инвестиционни намерения за разширяване на рудни мини за добив на волфрам и злато. Докато част от местното население вижда в това възможност за нови работни места, други са разтревожени как ще повлияе на туристическия бранш. На фона на тази сложна обществена ситуация и несигурно бъдеще, група активни граждани учредяват местен инициативен комитет, чиято цел е да се застъпи за развитието на община Велинград като екологично чисто място, подходящо за СПА и алтернативен туризъм. За да провери дали тази позиция се подкрепя от техните съграждани и за да се изгради информирано обществено мнение, групата провежда публична кампания „Велинград – а сега накъде?”. Стремежът е да се сплотят хората в общината, като се запознаят със ситуацията и им се посочат перспективи, да се създаде основа за взаимодействие между гражданите и местните власти, както и да се получи широка обществена подкрепа за дейността на комитета.

Практика

Според местното население туризмът е най-доходоносната работа на територията на община Велинград. На въпроса „От каква работа се печели най-добре в общината?“ половината от запитаните посочват „туризъм“. Асоциирането на отрасъла с висока доходност и просперитет без съмнение се утвърждава и във визията на гражданите за бъдещето на тяхната община. Мнозинството (71%) определят развитието на туризма като най-перспективно, следвано от горското стопанство (66%) и търговията и услугите (45%). Това сочат част от резултатите от проведено локално социологическо проучване сред над 300 жители, чиято цел е да се разберат нагласите на хората към рудодобивната и минната индустрия в община Велинград.

В рамките на инициативата е извършено социологическо проучване за нагласите на жителите спрямо плановете за развитие на рудодобив в региона. Регистрираното отношение на местната общественост е категорично: минното дело не е подходяща за територията дейност предвид природните й дадености и ресурси (красива природа, минерална вода и здравословен климат); налице са сериозни рискове не само за икономиката, но и за трайно увреждане на околната среда, а оттам и за здравето на хората; очакваните ползи от откриване на нови работни места са по-скоро нереалистични, а дори и да се случат, крайната равносметка не е позитивна, тъй като отдръпването на туристите ще доведе до закриване на реално съществуващи работни места. В допълнение са изготвени и 5 анализа за потенциалното влияние на рудодобива върху околната среда, здравето, социално-икономическите условия и инфраструктурата в община Велинград. През март 2016 г. в града е проведена публична среща, на която присъстват близо 300 души от велинградската общественост, ръководители на общинската администрация и депутати. По време на срещата представителите на местната и централна власти заявяват своята категорична подкрепа към жителите за недопускане развитието на рудодобив в района на Западни Родопи.

Проект „Велинград – а сега накъде?“ се осъществя шест месеца от СДП „Балкани“ и Гражданска инициатива „За запазване на община Велинград като екологично чист район без рудодобив“ в рамките на програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Продължаващата работа на инициативния комитет и развитието на казуса може да следите на фейсбук страницата на инициативата.

 

Резултати
Продължаващата работа на инициативния комитет и развитието на казуса може да следите на фейсбук страницата на инициативата.
Прикачени файлове:
Broshura-compost2-OK.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]