Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Отпадъците по крайбрежията на реките около гр. Лом, масовото изсичане на дървета за отопление, замърсяването на градската среда с отработени автомобилни газове и намаляването на енергийните ресурси са основните проблеми, които младите хора от ломската гимназия определят като приоритетни за решаване. С помощта на свои преподаватели те планират серия от екологични инициативи, за да въздействат в положителна посока, водени от желанието си да променят средата, в която учат, работят и си почиват. Сформират се няколко екипа, които си поставят за цел да повлияят върху намаляването на отпадъците от найлонови торбички, да увеличат зеленината в града и да стимулират ползването на възобновяеми източници на енергия.

Практика


Ученически екип от специалността „Автотранспортна техника“ към Професионална гимназия по производствени технологии, гр. Лом изработи устройство за произвеждане на електрическа енергия чрез велосипед, което успя да захрани светещ надпис във фоайето на училището. Изобретението беше демонстрирано пред учители, родители и съученици по време на специален празник в двора на гимназията в края на учебната 2015/2016 година. То е само част от атрактивните дейности, които ученици и преподаватели с ентусиазъм осъществяваха през изминалите три месеца в рамките на своята инициатива „Околната среда и аз“.

Резултати

Поредицата дейности са част от проекта „Околната среда и аз“, който се изпълнява от Училищното настоятелство при ПГПТ – Лом в рамките на Програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“. „Заедно с учители и родители успяхме да представим пред общността в училище и в общината желанието си да участваме активно в дейности по опазване на околната среда. Променяйки себе си, искаме да променим и средата около нас, за да имаме бъдеще.“, казва младежкият координатор и ученичка от гимназията Мишел Цветанова.

Прикачени файлове:
Broshura-compost2-OK.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]