Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
През 2014 г. е приета нова норма в Закона за водите, която позволява в реките да се добавят нов вид защитени зони, определени като води за отдих, водни спортове и къпане. А от такива зони, допълнително защитени с режим на опазване, има огромна необходимост, тъй като реките в България са в много лошо състояние. Малки ВЕЦ преграждат речните течения със стени, през които никаква риба не може да премине, и в същото време изземват водата от тях, като оставят коритата сухи или с изключително намален речен отток. Няма незасегната река, като се тръгне от Благоевградска Бистрица на юг до Санданска Бистрица, по всички западни склонове на Рила и Пирин. Същото е положението и по източните склонове на Пирин с реките Бяла и Черна Места, Ретиже, Каменица и др. Засегнати от мВЕЦ са и много от струмските и местенски притоци към планините Влахинска, Малешевска, Родопите. С промените в закона вече съществува възможност да се обособят специални зони за защита, но местните хора не са запознати с начините за обсъждане на по-добри и устойчиви практики.
Практика

В рамките на своя проект „Назови реката – съживи водата” екипът на РС „Балканка“ проведе кампания за подобряване на информираността и разбирането на закона сред различни групи от Добринище, Дупница, Кресна, Сандански, Гоце Делчев и с. Брезница и потърси тяхното мнение.

По време на срещите с експерти ихтиолози и хидролози, с местни риболовни, ловно-рибарски клубове и сдружения и с местни власти са събрани сведения за ценни реки, които следва да бъдат опазени чрез обособяването на зони за спортен риболов и отдих. На тяхна база са изготвени списъци с предложени за защита речни участъци, които са включени в „Обществен граждански регистър за речни зони за отдих и водни спортове”. В допълнение са изготвени експертни доклади за необходимите рибни проходи и за приемливите екологични водни минимуми. Те анализират изискванията за опазване на речните течения по отношение рибната фауна като фактор за развитие на туризма и спортния риболов, както и връзката между съществуващите норми за екологичен минимум и видовете рибни проходи, и също така дават препоръки за норми за опазване на реките в зоните за отдих и водни спортове.

Проект „Назови реката – съживи водата” на РС „Балканка“ е сред подкрепените по програма „Съгради промяна” на фондация „ЕкоОбщност”, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Резултати

Проектът подобри информираността сред  заинтересовани страни от района на Благоевград за проблемите на реките и да създаде в тях убеденост, че могат да се включат в опазването им, като насърчи хората да назоват гласно своята река и помогнат да се върне животът в нея.

Прикачени файлове:
Broshura-compost2-OK.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]