Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Практика

Къщи от слама, велосипеди вместо автомобили и енергия от биомаса са само част от атрибутите на един самодостатъчен еко-остров, според ученици от община Мездра. Обучения на Фондация „ЕкоОбщност“ в три училища в община Мездра показват основни принципи на природосъобразния живот, който уврежда минимално околната среда, ползва енергия от възобновяеми източници и потребява разумно ресурсите и който е напълно възможен при съвременните технологии. Децата от СОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“ в Мездра и от СОУ „Св. Климент Охридски” в с. Зверино, научиха какво е компостиране, как по-внимателно да оглеждат материалите, които потребяват в ежеднението си, преди да ги изхвърлят и да прилагат идеи за повторното им използване в други дейности; как да впрегнат природните сили и произвеждат енергия от вятър, вода, морски вълни и земя; какви материали да използват, за да бъдат техните домове по-екологични – като използвани ресурси и като необходимост от енергия и вода за живота в тях. При все, че младежите в тези населени места не са изложени на тежкия трафик и натиска от автомобилите като в големите градове, те обсъдиха и устойчиви начини за придвижване и за отговорността ни като потребители на ресурси и създатели на отпадъци.

Учениците предложиха свои модели на идеален остров, животът на който може да бъде организиран според изложените принципи на устойчиво развитие. Близо 60 деца от трите училища от Община Мездра се включиха в обучението и представиха екипно изработените си модели, като по този начин не само обогатиха разбирането си за това как животът ни може да бъде по-хармоничен с природните закони и ресурси, но и натрупаха увереност в разработка и представяне на идеята им за еко-остров.

Обучителните занимания се проведоха в рамките на проект Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

В последния ден преди великденските празници екипът ни организира еднодневно обучение за 15 младежи от X-XI клас от ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Сливница по по проект „Климатът зависи от нас“, финансиран с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

То беше насочено към изследване на практиките на разделно събиране на отпадъците в града. След теоретична част и обучение за провеждане на интервю с граждани, младежите направиха над 20 анкети, за да разберат доколко хората са информирани и събират и изхвърлят отпадъците си разделно; какви са причините да не го правят и биха ли въвели някакви малки промени в начина си на пазаруване и потребление, за да намалят отпечатъка си върху околната среда с произведени от ежедневието им отпадъци.

Младежите проучиха какво и как се събира в цветните контейнери в града. Както и на други места, и тук се оказа, че съдържанието на контейнерите, за съжаление не е според предназначението им. В няколко от контейнерите бяха изхвърляни и органични отпадъци, и пръст – очевидно резулат от работа по подготовка на домашните градинки. Като цяло, обаче, за разлика от наблюденията с ученици от Вършец предишната седмица, в Сливница контейнерите бяха доста по-използвани и запълнени.

Резултати

Как да си организираме еко-остров? Близо 60 деца от трите училища от Община Мездра се включиха в обученията и представиха екипно изработените си модели, обогатиха разбирането си за това как животът ни може да бъде по-хармоничен с природните закони и ресурси, натрупаха увереност в разработка и представяне на идеята им за еко-остров.

Прикачени файлове:
Broshura-compost2-OK.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]