Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Партньор/и:

Фондация “Еврис”, Исландия,

Община Перник,

Главна дирекция “Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи

Фондация “Социални здравни алтернативи” - гр. Плевен.

Бюджет на проекта: 29 929 евро

Период на изпълнение: 08.06.2015 г. – 07.06.2016 г. (12 месеца)

Практика

Цел на проекта:

 • да се разработи цялостен и иновативeн подход за повишаване на информираността и превенцията на здравните и социалните последици, свързани с употребата на наркотици,
 • да се достигне експертност и опит и да се засили международният диалог по проблемите на употребата на наркотици,
 • да се развие среда от интерактивни и обменни училищни практики в крос-културален контекст, отнасящи се до ученици, които отпадат от училище и ранната детска престъпност,
 • да се създадат условия за индивидуални или семейно ориентирани услуги свързани с превенция на рецидив, както и последици, свързани с употребата на наркотици сред децата в риск.
Напоследък се наблюдава тенденция за непрекъснато увеличение на броя на младите хора, употребяващи наркотици. Статистиката показва, че първият опит в употребата на наркотици най-често се прави в ученическите години. Липсата на информация, както и небрежност от страна на семейството води до сериозни здравословни проблеми и дори смърт.

Основната цел на проекта “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”е да се развие цялостно и иновативно повишаване на информираността и превантивния подход към здравните и социални въпроси, свързани с употребата на наркотици, да се обменят добри практики, да се пренесе донорската експертиза и в България и да се засили международният диалог по отношение на наркотиците. Основна роля в проекта ще имат доброволците на организацията от двата младежки клуба “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.”.

Проектът ще допринесе за непрекъснато намаляване на броя на младите хора, употребяващи наркотици и нови психоактивни вещества и ще намали случаите на сериозни здравни и социални проблеми. Той цели да направи училищната среда и институциите по-приветливи  и чувствителни по темата.

Този проект ще помогне за увеличаване на знанията и обмяната на опит между партньорите, които ще подобрят своите умения за борба с наркотиците.

Основна методическа и супервизорска подкрепа на екипа по проекта  ще оказват представители от Национален център по наркомании.


Дейности про проекта:

 • проучвания сред 500 ученици, деца и младежи в риск, семейства и институции,
 • предоставяне на информация, предавана по метода “връстници обучават връстници”
 • подкрепа на центрове и семинари по психодрама в пет училища
 • училищни информационни кампании
 • подкрепящи групи за деца
 • семинар за психолози, учители, полицаи, социални и медицински работници
 • промотиране модела на Младежките клубове към Фондация “П.У.Л.С.” към партньорите,
 • провеждане на кръгли маси и конференция.
Резултати
 • нови знания; обмен на добри практики и изграждане на партньорски взаимоотношения,
 • обобщение на обмена на практики и резултати; обмен на оптимизирана методология и планиране на бъдещи съвместни дейности  и сътрудничество,
 • описателен анализ; отчет за основните причини за употребата на наркотици, представени на заключителната конференция,
 • работа с 30 доброволци, като ключови фигури в училищата, които изпълняват ролята на медиатори между училището, техните връстници и услугите на нашия център,
 • създаване на три “стаи на доверието” в три училища за работа предимно с ученици от ромската общност и такива, които прекъсват образованието си,
 • посещение на 300-400 ученици, консултирането им и предоставяне на информация,
 • достигане до 1000-1500 ученици,
 • превенция на ранната употреба на наркотици сред младите хора в риск, чрез директна работа в училищата; намаляване на здравния и социален риск; информация относно характеристиките и последиците от това явление в ранната употреба на наркотици) и възможностите за алтернативен и информативен избор,
 • 100-120 обучени,
 • 30 представители на водещи институции, работещи по проблемите на зависимостите, превенция в ранна възраст, рисково поведение сред младежи и криминални действия сред юноши и деца,
 • 30 обучени родители споделят знанията и уменията си сред общността и въвличат и други хора, които са част от същия проблем,
 • 25 доброволци са разпространители на добрите практики в дългосрочна перспектива,
 • иницииране и създаване на клуб, занимаващ се с превенция, използвайки същия модел,
 • електронна книга за млади хора по отношение на здравни и социални проблеми, породени от употребата на наркотици (преведена на 2 езика),
 • наръчник за професионалисти с практики за превенция,
 • Широкодостъпни информационни материали по проблемите на зависимостите и рисковите групи,
 • 3000 листовки,
 • сравнение на добри практики и трудности, нови формални и неформални групи в съответните региони, което ще работи за разпространение на практики за превенция и услуги за децата и младежите в риск и техните семейства,
 • разпространение на повече от 4000 бр. печатни материали, видео клип,
 • повече от 2000 консултации, проведени в училища и обществена среща в Перник и Плевен.

 

Лице за контакти:

Кристина Георгиева - Координатор на проекта;

00359 76 60 10 10; [email protected];

www.pulsfoundation.org


Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 януари 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]