Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Националното сдружение на общините в Република България,  в  рамките на проект „Укрепване капацитета на НСРОБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия“ получи безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2  милиона  лв.  

Основна цел на проекта е  укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с  партньора  по проекта  –  Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

Норвежката асоциация  е една от организациите на местни власти в Европа  с  най-богат опит  и история и множество примери за добри практики в сферата на взаимодействието с централната власт, ефективното и прозрачно управление на местни финанси, междуобщинското сътрудничество за предоставяне на обществени услуги и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. 
Практика
В основните дейности по проекта са включени международни обучения, форуми, провеждането на работни групи на територията страната с експерти от общините, както и строителството и реконструкцията на Центъра за обучение на местните власти на НСОРБ.

От началото на проекта бяха проведени три обучителни семинара в Норвегия, организирани от партньора по проекта - Норвежката асоциация на местните и регионални власти участие, в които взеха над 50 представители от общините – кметове, заместник-кметове, секретари и експерти.

С голям интерес протече през април 2014 г. форумът по лобиране „НСОРБ – гласът на българските общини“. В него участие взеха над 100 представители на общините, експерти ангажирани в различни форми на диалога с централната власт, както и представители на Народното събрание и Норвежката асоциация.

Важна част от проекта е и реконструкцията и подобряването на дейността на Общинския център за обучение на местните власти към НСОРБ. Центърът е разположен в централната част на България, в с. Гергини, община Габрово и предлага много добри условия за провеждане на обучения, семинари, работни срещи, дискусионни форуми и други мероприятия. В периода 2013-2014г., беше изграден изцяло нов корпус, състоящ се от битовата сграда на 4 етажа, състояща се от: хотелска част, зала за обучение, и две топли връзки към съседните съществуващи корпуси „А“ и „В“, като по проекта бяха финансирани довършителните дейности и осигуряване на достъпност.
Резултати
Укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с  партньора  по проекта  –  Норвежката асоциация на местните и регионални власти.
Прикачени файлове:
NAMRB.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]