Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.

Платформата е създадена в рамките на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“. Той се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в партньорство с Норвежкия Баренцов секретариат. Стойността му е в размер на 2 105 394 лв., финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“.
Практика

Местата за изпълнение на проекта са България (Видин, Монтана, Перник, София, София-град, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас), Сърбия (Зайчар, Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, Ябланица), Македония (Североизточен регион, Източен регион, Югоизточен регион), Турция (Одрин, Къркларели) и Норвегия (Осло,    Финмарк).

Създаването на единната база данни цели да улесни  регионалното партньорство и да ускори интегрирането на страните партньори в икономическото и политическо пространство на ЕС, да спомогне за привличане на чуждестранни инвестиции и квалифициран човешки ресурс.

В изпълнението на проекта са ангажирани статистическите институти на България и съседните страни, на чиято територия се изпълнява той. Техните експерти участват в работни групи по статистическо сътрудничество. В резултат на проведените дискусии и обменът на най-добри практики между страните в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 43 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония.

Във връзка с целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на участващите в проекта страни до момента са проведени три статистически срещи в София – през януари, юни и октомври, а през  февруари е осъществена и среща за статистическо сътрудничество в Норвегия. През април беше проведено обучение и обмен на опит между експерти от МРРБ и Съвместните технически секретариати по трансграничните програми съвместно с Норвежкия Баренцов секретариат и Норвежката асоциация на местните и регионални власти в Осло и Киркенес. Като резултат се отчита повишаването на сътрудничеството между привлечените в изпълнението на проекта институции.

Резултати

Събраната регионална статистическа информация е предоставена на Института Джеферсън. Тя ще бъде достъпна за ползване чрез разработена по проекта регионална база данни. Платформата с отворен достъп  ще предоставя информация на граждани, институции и бизнес организации. В нея потребителите ще имат възможност да извличат и визуализират данни по различен начин според собствените си интереси, както и да допълват страницата с информация, статистически данни, снимки и авторски материали, свързани с регионите. Предстои обучение на журналисти за използването на регионалната база данни, след което те ще могат да повишат осведомеността на обществото за процесите в трансграничните региони.

Уебсайтът на проекта е www.bbdstats.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]