Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Създаден е Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча" с цел финансово подпомагане на нуждаещи се деца до 18-годишна възраст от община Сатовча.
Практиката се реализира от 2006 г.


Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
Практика

С решение на Общински съвет - Сатовча е избрана деветчленна Комисия, в чийто състав влизат: Кметът на общината като Председател на Комисията, представител на Общинската администрация - главният счетоводител, пет общински съветници, които са и хуманитарни доктори, представител на Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане" и представител на обществеността - директорът на училището в село Сатовча.

С решение на Общински съвет - Сатовча са приети  Вътрешен правилник на Фонда и Критерии  и правила за оценка на подадените молби, размера на сумите и реда, по който да се предоставят средства за осъществяването на лечебни процедури в страната и чужбина.

Бюджетът на Фонда се формира предимно с ежемесечни дарения,  предоставени от служители на Общинската администрация и всичките й звена, като: кметства, ДСП, пенсионерски клубове, детски ясли, детски градини и училища, както от общински съветници и други дарители, пожелали да бъдат съпричастни към каузата. Фондът разполага със собствена банкова сметка, чрез която се правят дарения и изплащат разходи на болни деца.

Желаещите да кандидатстват за финансиране, внасят молба с описание на проблема на нуждаещото се дете, в комплект от документи, съгласно Вътрешния правилник. Комисията разглежда молбата и внесените документи. Изготвя оценителен лист за всеки конкретен случай.  След коментари по диагнозата на детето, социалното състояние на фонда, Комисията приема решение, с която определя сумата за финансово подпомагане. Председателят на комисията организира изпращането на уведомително писмо до родителите на детето,с което се информират за решението на Комисията, размера на отпуснатата помощ и начина на получаване.

Председателят на Комисията предоставя на Общински съвет - Сатовча четиримесечна информация и годишен доклад за дейността си, както и организира публикуването цялостната дейност на Комисията на сайта на общината. Публикуват се решенията на Комисията, четиримесечните отчети и годишният доклад на Комисията заедно със списъка на дарителите и надарените деца. В сайта на общината има Фонда има свой собствен раздел. Председателят на Комисията организира и публикуването на същите материали и във вестникът на община Сатовча. Кметът на общината, който е и Председател на Фонда, организира периодичното изготвяне и разпространяване на брошура, имаща за цел оповестяване на начина и реда на кандидатстване за финансово подпомагане, както и процедурата по разглеждане на молбите.  

Резултати

Служителите на Общинска администрация след подписана декларация-съгласие ежемесечно внасят по сметката на Фонда по един лев от своите доходи, от където идва и името на Фонда. Към тях се включват и работещите в поделенията към общината: кметствата, детските ясли, детските градини, училищата, работещите в ДСП, пенсионерските клубове и общинските съветници. След активното оповестяване на идеята, публичността и прозрачността на работата на Фонда, към дарителите се присъединяват фирми, работещи с общината, организации и граждани, желаещи да бъдат съпричастни към идеята. С течение на времето месечните дарения от един лев преминават на два, пет, десет или повече лева – за всеки дарител е различно, според желанието му.

Благодарение на отпуснатите средства 49 деца са имали възможността да продължат лечението.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]