Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Платформата „С Тунджа в сърцето“ обединява усилията на местната общност в 44-те населени места на общината за решаване на значими обществени въпроси, чрез реализиране на партньорства и позитивен конструктивен диалог. Тя насърчава и подкрепя участието на местните структури, организации и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот на хората.

Практиката спечели първо място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория I. Общинска подкрепа за граждански инициативи

Практика

Платформата включва няколко инициативи. Една от тях е „Духът на моето село“, която подкрепя читалищата при създаването на нови или обогатяване на съществуващите етнографски и краеведски сбирки в община „Тунджа” със съвместните усилия на местната общност, институциите, неправителствените организации и бизнеса. Целта е да се повиши гражданското патриотично самосъзнание и да се предизвика доброволно участие в инициативите.

Другата инициатива от платформата под надслов „Да помним подвига и почитаме паметта на героите“ има за цел да се погрижи за озеленяването и поддържането на терените около многото паметници, издигнати на територията на общината – символ на преклонението пред подвига на героите, отдали живота си за свободата. С тази младежка инициатива община „Тунджа“ се стреми да създаде успешен модел на споделена отговорност към опазване на историческото наследство и в частност – на паметниците на загиналите във войните.

Третата обществена инициатива е „Заедно с община „Тунджа”, която дава възможност чрез нарочно разписани правила за кандидатсване да бъдат идентифицирани от местната общност конкретни проблеми и решения. Идеята на тази инициатива е хората да участват пряко в реализацията на своите инициативи с подкрепата на общината.

Идеята за платформата е провокирана от младите хора, от секретарите на читалищата, от директорите на учебни и детски заведения, от спортните дейци и от хората на изкуството в общината. Тя обедини усилията и ресурсите на всички в името на една кауза – община „Тунджа“ и нейните жители.

Голяма част от проектите и инициативите, включени в платформата „С Тунджа в сърцето“, са вече реалност. Непосредствената и ползотворна комуникация с местните общности, както и прилагането на механизъм за осъществяване на иновативни и обществено значими инициативи дава резултати. Народни читалища, кметства, църковни настоятелства, училища, детски заведения, младежки неправителствени организации и жители на населените места обединиха усилията си и реализираха своите инициативи: придадоха по-красив облик на площадните пространства на част от селата; почетоха паметта на героите, загинали във войните, като почистиха и озелениха терените около паметниците; съхраниха своят бит и култура в краеведските и етнографски сбирки; създадоха нови кътове за спорт и отдих. Бяха реализирани поредица обществени инициативи в рамките на поканата за кандидатсване „Заедно с община „Тунджа”.

Резултати

Повече от 30 населени места под различна форма се включиха в платформата. Сключени са споразумения за подкрепа на 41 обществени инициативи, провокирани от местните общности на селата от община „Тунджа“, на обща стойност 62 435 лв.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]