Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Програма "Зелена София" е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост, и юридически лица с нестопанска цел, с предмет опазване на зелените площи в Столична община.

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017

Практика

Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентоспособни проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на СО, за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи – общинска собственост, за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащите територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване на условията на живот и отдих и повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданска активност.

Резултати
Практиката се реализира ежегодно от 2012 г.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]