Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да формира екологична култура и природозащитно
поведение чрез проучване на водните ресурси в община Велики Преслав и да повиши
обществената информираност по проблемите на опазване на водата.
Партньори: Сдружение „АлДоРа“, НЧ „Развитие-1874“, гр. Велики Преслав НЧ „Просвета-1928“, с. Троица.
Целева група на проекта е местното население и най-вече младите хора в с. Троица,
гр. Велики Преслав и Шумен.
Практика
- Обогатяване знанията на подрастващите за опазването на водата, като източник
на живот – проведени обучения с презентации, ролеви игри, използване на ИКТ;
- Широка обществена информираност по екопроблемите в малките населени
места, организиране на фотодокументална изложба;
- Създадени еко-клубове в библиотеките, участващи в проекта;
- Доброволчески акции за почистване на районите около водните източници;
- Събрана, обработена и популяризирана информация за селища от родния край
– създадено е-съдържание;
- Провокирана е активността на местното население и най-вече на младите към
проблемите на екологията и опазване на природата.
Резултати
- Информативно-познавателен ефект – обогатени са знанията на подрастващите в
сферата на екологията и опазването на водите. Възпитаване в екологична
култура и съзнание при всички целеви групи, обхванати от проекта.
- Зададен е работещ модел на ефективно ековъзпитание, приложим и в други
населени места;
- Зададен е устойчив модел на партньорство и сътрудничество в сферата на
екологията;
- Библиотеките, участнички в проекта станаха активен участник при решаването
на местни проблеми;
- Увърждава се ролята на библиотеките в реализирането на екопроекти;
- Популяризира се дейността на библиотеките сред местната общност
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]