Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да насърчи екологосъобразно поведение и активна
гражданска позиция чрез използване на ресурсите на библиотеката и партньора.

Целева група на проекта са активни граждани, без възрастови ограничения, с интерес
към екологията и новите технологии. Непреки ползватели са интернет потребители,
информирани в рамките на дейностите за визуализация и публичност по проекта.
Практика
Осъществени дейности:
- Зелена академия за възрастни - организирано беше интерактивно обучение за
възрастни с продължителност 2 месеца, формирани са информационни умения
на 30 възрастни лица, повиши се тяхната екологична култура. Те станаха редовни
потребители на ресурсите на библиотеката. Успешно се приложи методиката за
обучение чрез правене, преживяване и споделяне.
- Практическата Зелена академия - изградена Е-зелена зона в Интернет;
подредена е изложбена зелена зона за излагане на информационни материали
и тематични изложби; изработени са експозиционни витрини и стелажи, които
позволяват оформяне на изложбени зони на различни места и с различно
съдържание; закупени са книги за библиотеката, свързани с екологията;
създадена е и Рециклираща Зелена зона като са поставени контейнери за
изхвърляне на непотребни батерии и малки електронни устройства.
- Еко фото конкурс „Красотата около нас“, в който се включиха 30 участника,
които представиха 78 фотографии. 7080 души гласуваха в конкурса, а наградите на първите трима бяха връчени на откриването на изложбата „Красотата около
нас”.
- Концертната Зелена академия - участваха над 230 любители на художественото
творчество; за танцовите състави бяха изработени визуализиращи тениски. С
шествие и концерт участниците демонстрираха връзката между фолклор и
природа. Изготвен беше и обобщен репортаж по местната кабелна телевизия за
всички дейности по проекта.
Резултати
Проектът постигна значими резултати: Показа потребността на хората от учене през
целия живот и повиши еко-културата на 30 нови потребители на библиотеката. Чрез
използване на информационните технологии се популяризираха акции, красивото в
природата, начини за опазване на природните ресурси и пр. Изработените витрини и
експозиционни стативи, които ще продължат да показват тематични изложби,
завоювани награди, постиженията на библиотеката и читалището. Богатото и
разнообразно медийно отразяване на проекта помогна неговото протичане и
резултатите от него да достигнат до много хора.

Демонстрирано беше успешното партньорство между читалището и партньорите –
ЦРОЗ с една коректна, взаимно допълваща се и амбициозна работа.
Проект „Зелена академия в читалищната библиотека“ затвърди мястото на
библиотеката като съвременен информационен център за знания, обучения,
общуване и разнообразни прояви, които могат да привлекат различни групи
граждани.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]