Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се събуди интереса и повиши ангажираността на
ученици от Община Кресна към опазване на околната среда чрез участие в
извънучилищни занимания за екологично образование.
Партньор: Фондация „Училище за природа” - с. Влахи

Целева група на проекта са учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски” в Община
Кресна.
Практика
Осъществени дейности:
- Установено партньорство между Фондация „Училище за природа ”с. Влахи и
библиотеката в осъществяване на дейности в областта на екологичното
възпитание – създаден план за работа;
- Сформиран детски еко-клуб в библиотеката – 15 ученици обучени до изготвят
презентация по зададена тема, 15 ученици обучени да работят в екип, 15
ученици обучени да пишат и допълват статии в Уикипедия;
- Теренни посещения и занимания на открито - проведени са изследвания на
заобикалящата ни околна среда, наблюдавани са редки и защитени растителни
и животински видове. Децата научиха как да живеят устойчиво в синхрон с
природата. Обучени са да търсят, намират, анализират информация и да я
представят пред аудитория, да използват Уикипедия, да цитират източници и да
редактират статии в нея. Децата изработиха 12 презентации и бяха обновени 7
статии в Уикипедия.
Резултати
Реализираните дейности повишиха интереса на децата от гр. Кресна към опазването на околната среда и изградиха умения за работа в екип и обработка на информация.
Децата се научиха да изготвят презентации и да ги представят пред аудитория.

Посещенията и заниманията на открито ги запознаха с ценни растителни и животински
видове, а при заниманията в библиотеката търсиха информация за тях. Научиха се да
използват определители (справочници) за видове растения и животни, развиха умения
за опазване на околната среда.

Този проект популяризира дейността на библиотеката сред местната общественост
като място за извънкласни занимания. Привлякохме нови потребители. Създадохме
навик у децата да посещават библиотеката всеки петък в определен час, дори и у
тези, които не членуват в клуб „Виж природата”.

Създадохме партньорство с Фондация „Училище за природа” за образователни и
дейности на открито на природозащитна, екологична и биологична тематика.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]