Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е възпитаване на култура и поведение за опазване на околната среда и природата, в учениците и младежите в Бов.
Партньор: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Гара Бов

Целева група на проекта са учениците от с. Бов (30 деца) и младежи от района (15 броя), както и туристи и туристически групи, посещаващи туристическа дестинация Бов и еко-пътеките в района (над 1 000 души/годишно).
Практика
Чрез представянето на дейностите по проекта и изготвените презентации и лекционни материал бе породен интерес към проекта от лица външни за целевите групи, както и от самите ученици. Те получиха знания за третиране на отпадъците, компостирнае, устойчиво развитие и устойчивост и като цяло за опазване на околната среда. Част от наученото впоследствие приложиха на практика. Чрез практическите дейности бе затвърден породеният от лекциите и презентациите интерес към дейностите по проекта и бяха усвоени практически знания и
умения за опазване на околната среда и в частност за компостирането. Проведен бе общински конкурс за предмети изработени от отпадъци в който се взеха участие 52 предемета. Тези предмети намериха място в две изложби на предмети от отпадъци, които ще стимулират творческите заложби на децата в посока към усвояване на знания за опазването на природата.
Почистена е екопътека „Под камико” и е подновена маркировката и по „Вазова пътека”, поставени са 6 информационни табла и табели и са подменени и поставени нови 21 указателни табели по двата маршрута. За засаждане в двора на училището в Бов, бе избрана по демократичен начин череша сорт „Челесте”, и тя бе закупена и засадена. Бяха затвърдени практическите знания и умения у учениците за опазване на околната среда и в частност за компостирането, както и за засаждане и за отглеждане на растения. Представена бе прозрачна и подробна информация пред целевата група и заинтересованите лица относно извършените дейности по проекта, както по време на тяхното изпълнение така и след приключването им, и бе постигната обратна връзка относно полезността на извършеното.
Резултати
Изработени и представени презентации и лекционен материал, получени знания, умения, отношение и нагласа у учениците и младежите в Бов (и ученици от Своге) за опазване на природата. Изработени са и са поставени 6 указателни и информационни туристически табла и табели; Почистен е маршрута на екопътека „Под камико”, и е подновена маркировката и на „Вазова пътека”, и поставени 21 нови указателни табели по двата маршрута; Поставен е 1 брой компостер и проведен процес на компостиране и обучение на 30 ученика в практическото
провеждане на компостирането. Проведен е 1 бр. конкурс на общинско ниво и 2 бр. изложби на предмети от отпадъци (в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Гара Бов и в СУ „Иван Вазов”, гр. Своге. Експонатите са видяни от над 600 ученика). Изработени са 52 бр. предмети (включително облекла) от отпадъци; Организиран е 1 брой демократични избори с цел подбиране на най-желан вид дърво за засаждане в училищния двор и изготвена 1 бр. бюлетина за провеждане на избори за дръвче. Засадено е едно черешово дърво (сорт „Челесте”) в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Гара Бов; Публикувани са единадесет публикации (в електронното пространство и в местно печатно издание) за популяризиране на дейностите по проекта и са привлечени седем доброволци спомогнали за осъществяване на дейностите по проекта.
Успешното приключване на проекта, развива и капацитета на библиотеката и повишава
компетентността на служителите и относно кандидатстването и реализацията на проекти.
Полученият опит дава самочувствие за кандидатстване с проекти и в сесии на програми, осигуряващи по-голям размер на финансиране.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]