Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да обогати знанията на целевата група по значими
екологични теми, придобиване на нови умения и възможности за споделяне на
наученото.
Партньор: СУ „Райчо Каролев“ - Габрово

Целева група на проекта са 100 ученици от община Габрово и 200 читатели на Детски
отдел на РБ „Априлов-Плаузов“ – Габрово.
Практика
Осъществени дейности:
- Сформиран екип за управление и изпълнение на дейностите по проекта;
- Проведена информационна кампания чрез сайта на библиотеката, сайта на
партньора и публикации в електронни и печатни медии – публикувани 12
статии;
- Обособен еко-кът в Детски отдел на библиотеката – тематично оформление на
пространството, насърчаващо опазването на околната среда;
- Създадено „Арт-ателие“ в Детски отдел и в СУ „Райчо Каролев“ – проведени
творчески занимания с деца читатели на библиотеката и ученици от
училището, изработени изделия от рециклирани материали;-
- Мобилна еко-библиотека „Зелена библиотека“ – обособени са две зелени
библиотеки, подбрана и закупена литература, събрана дарена литература от
Природен парк „Българка“ и неправителствени организации;
- Създадена онлайн „Зелена страница“ като подсайт на основната страница на
библиотеката – атрактивен дизайн, функционалност, електронни брошури с
полезна информация, списъци със „зелена литература“, препратки към
сайтове и ресурси с подобна насоченост, полезни съвети за опазване на
околната среда, снимков материал от проведените ателиета.
http://greenpage.libgabrovo.com/page/bg/nachalo.php
Резултати
Този проект затвърди имиджа на библиотеката като съвременен
информационен, комуникационен, обучителен и обществен център;
Привлечени бяха нови потребители на библиотеката.
Партньорите създадоха нова възможност за информация и обучение на
своите ученици.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]