Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост в областта на
здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски
справочно библиотечен портал и въвеждане на иновативна библиотечна услуга.
Партньори: НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873”, гр. Тутракан, НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово.

Целева група на проекта са потенциални потребители на библиотечни услуги в
Силистренска област; потребители на библиотечно-информационни услуги в 35-те
информационни центрове, създадени по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
в област Силистра; посетители на сайта на Регионална библиотека „Партений
Павлович” – Силистра и потребители на библиотечни, здравни и транспортни услуги с
проблеми в пространственото придвижване.
Практика
Осъществени дейности:
Попълнени 309 информационни карти за здравни и транспортни услуги, заснети над
300 лица и обекти и създадена база данни с информация за здравни и транспортни
услуги в Силистра, Дулово и Тутракан; публикуван електронен „Библиотечен портал за
достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и
Тутракан”; проведени 7 работни срещи и 3 пресконференции; публикувани 37 статии в
медиите за проекта; разпространени 400 дипляни, 300 флаера и 100 стикера с баркод
за популяризиране на иновативната Е-услуга и Е-Портала; реализирани 3354 Е-
посещения за периода 15.02.2017-27.04.2017г. (по данни от контролния панел на сайта
за посещения на Е-Портала).
Резултати
1. Създаден действащ единен централизиран електронен „Библиотечен портал за
достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и
Тутракан”, с обобщени и актуални данни за предоставяните здравни и транспортни
услуги в Силистра, Дулово и Тутракан;
2. Въведена иновативна библиотечна услуга, за първи път в страната.
Този проект разви капацитета и затвърди потенциала на обществените библиотеки в
Силистра, Тутракан и Дулово като ресурсни и обществено ангажирани центрове, и
активни участници в живота на съответната община и на област Силистра.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 7
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]