Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да повиши знанията на младите хора на Стара Загора за
дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни
градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.

Партньори: Библиотека при НЧ „Родина – 1860”, Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора”, Сдружение „Пътуващите книги на Стара Загора”

Целева група на проекта са деца и младежи от 11 до 18-годишна възраст.
Практика
Осъществени дейности:
- посещения (обучения) в Спасителния център за диви животни;
- представения на диви птици, обитатели на градската околна среда, и наболели
природозащитни проблеми;
- срещи с презентации или прожектиране на филми, свързани с емблематичната
тема на месеца;
- отбелязване на важни природозащитни дати;
- читални и/или работилници за изработване на демонстрационни модели;
- изготвени блог (http://green.libsz.org/) и ФБ страница на проекта
(https://www.facebook.com/green.libsz/);
- изработване и разпространение на информационни материали и публикации.
Резултати
Над 1000 ученици, учители и родители научиха интересни и полезни факти за
заобикалящата ни среда и ще станат по-отговорни членове на обществото.
Над 100 рисунки и макети на различни природни теми бяха изложени с цел
популяризиране на проекта сред учители, родители и посетителите на библиотеките и
приобщаване на децата и младежите към дивата природа и нейните нужди.
Някои от младите хора заявиха своя определен интерес към естествените науки.
Развити бяха на ново ниво вече съществуващи и бяха създадени нови партньорски
връзки с местни неправителствени организации.

Този проект надгради капацитета на библиотеката. Библиотеките имат на
разположение нов е-ресурс (блог и ФБ страница) за формиране на мислене, насочено
към опазване на природата. В библиотеките партньори по проекта бяха привлечени
нови читатели. Част от представителите на целевата група влязоха в библиотека за
пръв път. Повишен бе авторитетът на библиотеките като общностен център, пряко
ангажиран със значими проблеми.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]